321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

     อำเภอเมือง : อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น (เขาแดง)

  •      
          อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น (เขาแดง) ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเขาสาม หลั่น มีอาณาเขตติดต่อกับวัดพระพุทธฉายด้านทิศใต้ มีสิ่งปลูกสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารญี่ปุ่นสร้างไว้ เช่น อุโมงค์บัญชาการทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีสนามเพลาะ ตลอดแนวเขา ได้มีโครงการจะปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงยุทโธปกรณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือนจำกักขังเชลยศึก