321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •      อำเภอเมือง : อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
           

  •                                            waterfallkhou

  •      อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองคาย อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมืองสระบุรี อยู่ไม่ไกลจากเขาปถวี ห่างจากตัวเมืองสระบุรีประมาณ 16 กม. ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2524 มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 27,856 ไร่ บริเวณอุทยานเต็มไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่และหุบเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาครกสูงประมาณ 329 เมตร บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยป่าธรรมชาติ มีสัตว์ป่า อาทิ ไก่ฟ้า ไก่ป่า หมูป่า นกนานาชนิดอาศัยอยู่มากมาย นกที่สำคัญได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงสิริธรนอกจากนี้ยังมีน้ำตก ซึ่งมีอยู่ด้วยกันถึง 3 แห่ง ได้แก่ น้ำตกเขาสามหลั่น น้ำตกโพธิ์หินดาด น้ำตกโตนรากไทร นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชม และใช้เป็นที่พักผ่อนอย่างอิ่มใจ สำหรับผู้ที่ต้องการพักค้างคือ ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมสถานที่และบ้านพักไว้มากมาย

    ติดต่อ  สำรองที่พักได้ที่กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 02-579-0529, 02-579-4842