321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •      อำเภอเมือง : พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  •                            monkniro           พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี นับเป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาจัตุรมุขบริเวณวัดศาลาแดง ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดสระบุรี