321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •      อำเภอเมือง : เขาครก หรือเขาส่องกล้อง


     


     เขาครกหรือเขาส่องกล้อง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่ส่องกล้อง

 ดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้าม สภาพยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ