321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  • อำเภอเมือง : พระพุทธฉาย

    monkputa

  •      พระพุทธฉาย อยู่ที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร พระพุทธฉายเป็นภาพสี คล้ายพระพุทธรูปสลักอยู่บนชะง่อนผาเขาปถวีใน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปนมัสการและเยี่ยมชม ถ้าใช้เส้นทางสายพหลโยธินจากกรุงเทพฯ-สระบุรี ประมาณกิโลเมตรที่ 102 มีทางแยกเข้าอยู่ทางขวามือ หรือถ้ามาจากตัวเมืองสระบุรีทางแยกจะอยู่ซ้ายมือ ปากทางเข้ามีป้ายบอกทางชัดเจน ตามเส้นทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปเขาปถวีอยู่ด้านซ้ายมือ มองเห็นเขาปถวีอยู่ด้านหน้าชัดเจน

  •      บริเวณวัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่เชิงเขา โดยมีความเชื่อกันว่าพระพุทธฉายซึ่งปรากฏเป็นเงาสีแดง เป็นฉายาลักษณ์ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูงประมาณ 5 เมตร ประทับติดอยู่กับหน้าผาสูงบริเวณเชิงเขาปถวี ประดิษฐานนอยู่ในมณฑป ณ เงื้อมเขามาฎะกะ (เขาช่องลม) ค้นพบสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อค้นพบได้สร้างมณฑปครอบพระฉายาลักษณ์ไว้เป็นที่เคารพสักการะ และต่อมาได้สร้างพระพุทธบาทจำลองไว้บนยอดเขาบริเวณลานโมกคัลลานะ ในบริเวณวัดมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากลังกา เมื่อ พ.ศ. 2492 โดยบนยอดเขานี้สามารรถเดินทางถึงได้ด้วยบันไดคอนกรีต และบนยอดเขาสามารถชมทัศนียภาพจังหวัดสระบุรีได้กว้างขวางและสวยงามมาก ประมาณเดือนมีนาคม มีงานนมัสการพระพุทธฉายเป็นประจำทุกๆ ปี