321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ห้องรวบรวมพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 โรงพยาบาลอานันทมหิดล

ห้องรวบรวมพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 โรงพยาบาลอานันทมหิดล

lptuleapic0401

ห้องพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 ตั้งอยู่ที่ห้องชั้นบนของตึกโรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี

     โรงพยาบาลอานันทมหิดลเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อพระราชทานตามพระราชทินนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8 เป็นแหล่งกำเนิดของโรงเรียนนายทหารเสนารักษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทหารแห่งแรกของประเทศไทย และเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงพยาบาลสนาม และศูนย์รับทหารที่เจ็บป่วยจากแนวหน้าแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพบกในสงครามมหาเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่ 2

     ในสมัยของพลโทปัญญา อยู่ประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้จัดสร้างห้องรวบรวมพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 ขึ้น ภายในห้องมีตู้เอกสารที่เกี่ยวกับพระราชประวัติ ตู้ธนบัตรและเหรียญเงินที่มีใช้ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 ป้ายนิเทศแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายจัดนิทรรศการ พระบรมฉายาลักษณ์ในอิริยาบถต่างๆ กว่า 40 ภาพ และมีตู้แสดงอุปกรณ์ที่รัชกาลที่ 8 เสด็จมาทำพิธีเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2481

โทร. 036-414350-5