321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาเมืองลพบุรี

  • แหล่งเรียนรู้ศูนย์การศึกษาเมืองลพบุรี 

              ที่อยู่ อาคารธรรมรัตน์(ชั้นล่าง) ภายในบริเวณวัดเชิงท่า ต.ท่าหิน อ.เมือง  จ.ลพบุรี             
    แหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาเมืองลพบุรี                       นำโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กัน ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณะจึงได้จัดทำโครงการ  "ศูนย์ศึกษาเมืองลพบุรี" นำเสนอของบประมาณจากจังหวัดลพบุรี และได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน  1,200,000 บาท และได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากประชาชนประมาณ 500,000 บาทได้รับการสนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้งจากพระครูภาวนาโสภณศิลป์  เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า และการกำกับดูแลของพระปลัดปิยชัยปภาโส รองเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า  (ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า) และชาวชุมชนวัดเชิงท่า ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปี  พ.ศ.2549 ดำเนินการจัดทำภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในแหล่งเรียนรู้ได้ทำการจัดแสดงในรูปสิ่งของและคำบรรยายใน 7 หัวข้อเรื่อง

              เปิดทุกวันในเวลาราชการ การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร  08-12914048