321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์

 • ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์

 •          เลขที่ 84  หมู่ที่ 4  ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
 •           ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี)
           นำโดยพระสุเมธาธิบดี ท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กรรมการเถรสมาคม นายกสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นายกมหาธาตุวิทยาลัยอธิบดีสงฆ์  ยุวราชรังสฤษฏิ์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำทางศาสนาที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ซึ่งบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์(พิพิธภัณฑ์ชีวิตพระสุเมธาธิบดี) ขึ้นมามีจุดประสงค์หลายประการ เพื่อให้ทุกคนมีจิตใจจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการศึกษาของผู้ยากไร้ให้้สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ ยกระดับความเป็นอยู่ทำให้มีปัจจัยสี่สมควรแก่อัตภาพ  ภายในศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ประกอบด้วยสำนักงาน อาคารฝึกงาน ชมรมไทยพวนบ้านหมี่ ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม  หอประชุมประชาสุขสันต์ และวัฒนธรรมของชาวไทยพวน เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นปี 2535 •          
  »» ชั้นล่างเป็นสำนักงานมูลนิธิประชาสุขสันต์ ศูนย์วัฒนธรรมถิ่นไทยพวน ศูนย์แสดงสินค้าพื้นบ้าน  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่แสดงวิถีชีวิตและถิ่นฐานบ้านเดิม ส่วนภายในห้องชีวิตประจำวันของวัฒนธรรมถิ่นไทยพวนจัดแสดงอาทิเช่น  แอบใส่ข้าวขนาดใหญ่ ตะกร้า หีบใส่เสื้อผ้า กำปั่น แคน กองเพล ถาดพาข้าว(สำรับข้าว) ผ้าไทยพวนโบราณ เป็นต้น
           
  »» ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พุทธคยาจำลอง  ตู้พัดยศต่างๆ 3 ตู้ จำลองห้องทำงานของท่านพระครูฯ  และหุ่นขี้ผึ้งของพระสุเมธาธิบดี ชุดครุย หนังสือเก่าที่ท่านได้สะสมฯลฯ   บริเวณฝาผนังของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพถ่ายเก่าหลายภาพ อีกมุมจัดแสดงโล่ห์และเหรียญตรา เครื่องถ้วยน้ำชาแบบจีน กลักไม้ขีดนำเข้าจากต่างประเทศ  กระป๋องออมสิน ที่ท่านได้มาในวาระต่างๆ


  เปิดบริการ 08.30-17.30 น. การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า โทร. 036-471847,08-19231624,08-67933950