321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน บ้านหลุมข้าว

 • ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน  บ้านหลุมข้าว

   

           อยู่ที่หมู่ 7 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  
            ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนบ้านหลุมข้าว ตั้งอยู่ใต้ถุนศาลาวัดหลุมข้าว หมู่ที่ 7  ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2533  เป็นสถานที่จำลองรูปแบบของบ้านไทยพวนสมัยโบราณ นำโดยนายไพบูลย์ เชื้อสวย  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านหลุมข้าว   ประวัติความเป็นมาหมู่บ้านชาวไทยพวนบ้านหลุมข้าวเป็นพวนอพยพมาจากอำเภอบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี  (บ้านเมืองพรหม) ต่อมาตั้งหมู่บ้านบริเวณนี้แล้วได้ทำการขุดบ่อน้ำพบกระสอบข้าวเปลือกกระจายอยู่ในบริเวณที่ขุดบ่อและพบโอ่งน้ำ้มีฝาปิดมิดชิดเมื่อเปิดฝาออกก็พบข้าวเต็มโอ่งจึงเรียก "บ้านหลุมข้าว"   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวนบ้านหลุมข้าว เปิดเป็นทางการโดยพระสุเมธาธิบดี วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2536 โดยมีการจัดแสดงดังนี้ 

  »»  เครื่องมือประกอบอาชีพการเกษตรสมัยโบราณ
  »»  จัดแสดงห้องครัวสมัยโบราณ  ชื่ออาหารมีตำราอาหารพร้อมสาธิตได้
  »»  จัดแสดงห้องนอนโบราณพร้อมผ้าห่ม หมอนขิด ครบทุกอย่าง  ผ้าที่ใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ
  »»  วัตถุโบราณต่างๆ มากมาย

 • เปิดทำการเวลา  09.00-16.00 น. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)