321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง

  • ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง              ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง ที่อยู่ 6/1 หมู่ 3  ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
  •            ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองจัดตั้งอยู่ที่วัดทุ่งทะเลหญ้า เมื่อปลายปี  พ.ศ. 2546 ได้มีคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง  ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  ทั้งจากเอกสาร บุคคล ภูมิปัญญา รวบรวมมาเป็นผลงาน เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน  รวมทั้งจัดทำวีดิทัศน์ประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนออกเผยแพร่ด้วย  ต่อมาคณะสืบค้นประเพณีวัฒนธรรมไทยพวนตำบลโพนทอง ได้จัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทอง"  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดทุ่งทะเลหญ้า  ให้ใช้ศาลาไม้หลังเก่าที่ปล่อยให้ทรุดโทรมว่างเปล่าได้ใช้ประโยชน์ ให้ใช้เป็นที่ดำเนินการศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองต่อไป           ศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองได้เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.  2550 พร้อมกับจัดการแสดง แสง เสียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง "วันข้าวแลงแสงเสียงไทยพวน" ต่อมาทางคณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองได้ปรับปรุง ขอรับบริจาคสิ่งของจากบุคคลทั่วไปเพื่อจัดทำฝา  ประตู หน้าต่าง และทาน้ำมันจนแล้วเสร็จทั้งหลัง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2550           นอกจากภายในศูนย์วัฒนธรรมตำบลโพนทองที่ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำลองห้องต่างๆ ของครัวเรือน จัดนิทรรศการภาพ และประวัติความเป็นมา  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้ว  บริเวณใกล้เคียงซึ่งยังมีวิถีการดำเนินชีวิตแบบท้องถิ่นอยู่ จึงรวมเข้าด้วยกันเป็น  "พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต"  ของท้องถิ่นอีกด้วย

  • เปิดทำการเวลา  08.00-16.00 น. หยุดวันจันทร์และวันอังคาร โทร. 036-629254