321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา

 • พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา       

  พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา เลขที่  59 หมู่ 5 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี             พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา  เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 ในคราวหลวงปู่พระอุปัชฌาย์ชั้ว ฉนฺทธมฺโม  เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งในช่วงแรกได้ใช้ชั้นบนของหอสวดมนต์เป็นที่จัดแสดง  โดยได้รวบรวมสิ่งของต่างๆ เช่น พระพุทธรูปศิลปะสมัยต่างๆ สิ่งของพระราชทาน  เครื่องถ้วยชามสังคโลก เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน เป็นต้น  แต่เนื่องจากการบริหารการจัดการยังไม่เป็นระบบมากนักจึงยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

             ต่อมาเมื่อพระอธิการอนุชาติ  อธิชาโต  มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงได้มีการรวบรวมและจัดหมวดหมู่วัตถุให้เป็นระเบียบพร้อมทั้งได้จัดแสดงเพิ่มเติมอีกคือ  บริเวณชั้นล่างหอสวดมนต์และกุฎีสงฆ์ทรงไทย หลังจากนั้นได้มีการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างวัด  ชุมชุน และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยได้รับคำปรึกษาจากชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี  พิพิธภัณฑ์วัดถ้ำตะโกพุทธาโสภา จึงเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยมีเนื้อหาและวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์มีดังนี้

            1.  ชั้นล่างหอสวดมนต์ มีการจัดแสดงดังนี้
                 - พระพุทธรูปสำคัญ
                 - ตู้พระธรรม
                 - สิ่งของพระราชทาน
                 - เครื่องแก้ว
                 - เครื่องถ้วยชามสังคโล
                 - ภาชนะดินเผา และภาชนะเคลือบ
                 - เครื่องใช้พื้นบ้าน

            2.  ชั้นบนหอสวดมนต์ มีการจัดแสดงดังนี้
                 - พระพุทธรูปหินทราย
                 - พระพุทธรูปสำคัญ
                 - เครื่องถ้วยชามสังคโลก
                 - เครื่องแก้ว 

             3.  กุฎีสงฆ์ทรงไทย มีการจัดแสดงดังนี้
                 - เครื่องใช้พื้นบ้าน ชนิดต่างๆ

 • เปิดบริการทุกวัน  เวลา 10.00-15.00 น
  . การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 08-99804846, 08-61251455