321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

 • พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
 •           ตั้งอยู่ที่่อาคารเกียรติยศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
            พิพิธภัณฑ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร (พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อการเรียนรู้ ตำบลสระโบสถ์)

            เริ่มจัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี  พ.ศ.2540 โดยผู้อำนวยการ สมนึก หมั่นมาก โดยจัดสร้างเป็นห้องแสดงของโบราณและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชั้นล่างของอาคาร 2 ในปี พ.ศ.2548   มีการสร้างห้องสมุด ของโครงการโรงเรียนในฝันจึงย้ายไปอยู่ ณ อาคาร 1  ในสมัยของผู้อำนวยการ สุรัศมิ์ รัมมณีย์ ปีพ.ศ.2552 ได้สร้างอาคารแสดงผลงานห้องเกียรติยศ  และเป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลสระโบสถ์  จึงได้มีการจัดแสดงเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันเนื้อหาในการจัดแสดงเน้นการนำเสนอ

  1. โบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในพื้นที่ของอำเภอสระโบสถ์ที่ได้รับบริจาค
  2. วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. แสดงคำขวัญของอำเภอ  และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
  4. ข้อมูลสารสนเทศ

    


 • เปิดบริการในวันและเวลาราชการ การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 036-439077, 08-39873750