321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์์ไทยพวน วัดบ้านทราย

  • พิพิธภัณฑ์์ไทยพวน วัดบ้านทราย
  •           พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย  เลขที่ 1 หมู่ 2 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  •           พิพิธภัณฑ์ไทยพวน วัดบ้านทราย ตั้งอยู่ใต้ศาลาการเปรียญวัดบ้านทรายและรวมทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย  สายใยชุมชน โดยความรับผิดชอบของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย  เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน  มีอาจารย์สมคิด จูมทอง อดีตอาจารย์จากโรงเรียนบ้านทรายเป็นประธานสภาวัฒนธรรม พื้นที่ส่วนหนึ่งได้จัดทำ 'พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย'  โดยเริ่มจากการเปิดรับบริจาคสิ่งของเก่ามีค่ามาจัดเก็บดูแลรักษารวบรวมภูมิปัญญาและอุปกรณ์วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆ จากคนในชุมชน ไว้สำหรับการศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวของประวัติความเป็นมาชาติกำเนิด   วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาในการดำรงชีวิต                               
          ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ  ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึง วัฒนธรรมของชาวไทยพวนบ้านทรายเช่น เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน
          การจำลองกวงเฮือน  (ห้องนอน) การทำผ้าทอมัดหมี่ เรือโบราณ นางกวัก  ตู้จัดแสดงเครื่องแต่งกาย ประเพณีสิบสองเดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง วัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์  จากแหล่งโบราณคดี วัดจันเสนและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง(ซึ่งที่บ้านเชียงถือว่าเป็นพี่น้องชาวพวนด้วยกัน) การจัดแสดงเป็นไปอย่างเรียบง่ายตามวิถีู่ในชุมชน พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนที่จะทำให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป          ประเพณีที่น่าสนใจของชาวไทยพวนเช่น ประเพณีเส่อกระจาด(ช่วงเดือนพฤศจิกายน), เทศน์มหาชาติจัดภายหลังเทศกาลออกพรรษา  และประเพณีกำฟ้า (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3) เป็นประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนซึ่งจะมีการทำบุญถวายข้าวจี่  ข้าวหลาม นอกจากนี้ยังมีการละเล่นต่างๆ

การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 08-12549038