321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง

 • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง

 •          
  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง อยู่ที่  8/7 หมู่ 3 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 •           พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง โคกสลุง ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนโคกสลุง โดยสร้างจากแรงบันดาลใจของชาวบ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านได้ร่วมกันหาแนวทางในการฟื้นประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยเบิ้งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวบ้านได้ระลึกถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของบรรพบุรุษชาวไทยเบิ้งในตำบลโคกสลุง ทำพิธีเปิดในเดือนสิงหาคม 2543 งบประมาณจาก  SIF โดยมีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิด •           พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยเรือนไทยเบิ้งจำลองที่นำใบของ 'ต้นค้อ' ซึ่งมีลักษณะคล้ายทางมะพร้าวหรือปาล์ม  มาทำเป็นฝาเรือนในอดีตคือใช้ไม้ไผ่ประกับใบต้นค้อเรียกว่า 'เรือนฝาค้อ' ภายในเรือนจัดเป็นห้องต่างๆ  จำลองบรรยากาศให้เหมือนกับการอยู่อาศัยจริง ใต้ถุนเรือนจัดแสดงเครื่องมือหาปลา  เครื่องมือดักสัตว์ และหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ส่วนเพิงอีกสองหลังปลูกไว้จัดแสดงเครื่องมือเกี่ยวกับการทำนา  เช่น ไถ ครกตำข้าว เป็นต้น

            ชาวไทยเบิ้งโคกสลุง  เป็นชุมชนที่เก่าแก่ผู้ที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณตำบลโคกสลุง  มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการดำรงชีวิตที่มีลักษณะที่เรียกว่า  เป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์ 'ไทยเบิ้ง' พูดภาษาถิ่น สำเนียงคล้ายภาษาไทยภาคกลาง  ออกเสียงเหน่อสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์์เด่นชัดสังเกตได้ 3 ประการ คือ
  1. การแต่งกายและของใช้จำเป็น  ผู้หญิงสูงอายุจะนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อกระโจมหรือเสื้ออีหิ้ว ผ้าขาวม้าพาดบ่านิยมกินหมาก  สะพายย่ามสีแดง
  2.  สำเนียงการพูดออกเสียงเหน่อมีคำพูดที่แปลกจากภาษากลางบางคำและมักลงท้ายด้วยคำว่า  เบิ้ง เดิ้ง เหว่ย ด๊อก สามารถบอกได้ว่าเป็นคนไทยเบิ้งโคกสลุง
  3.  นามสกุลชาวไทยเบิ้งโคกสลุงจะขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยคำว่า 'สลุง'

 •           การเยี่ยมชมติดต่อล่วงหน้า  โทร. 09-1888309, 06-0699287