321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์์หอโสภณศิลป์

 • พิพิธภัณฑ์์หอโสภณศิลป์


  พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป วัดเชิงท่า อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร
 •            พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 ภายในอาคารมี 2 ชั้น ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องเล็ก 2 ส่วน และชั้นบนเป็นห้องยาวโล่งตลอด ด้วยความดำริของพระครูโสภณธรรมรัต(อาศรมธมฺมทีโป) เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า(พ.ศ. 2504-2552)   เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่าทางศาสนา   ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ซึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดเชิงท่า   และเป็นสมบัติส่วนตัวของท่านพระครูโสภณธรรมรัต การจัดแสดงศิลปกรรมโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ได้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2542   และสำเร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. 2544 ด้วยความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย   อาทิ คณะสงฆ์วัดเชิงท่าและวัดกวิศรารามราชวรวิหาร   ชุมชนวัดเชิงท่า และศิษยานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาในจริยานุวัตรของท่านพระครูโสภณธรรมรัต รวมถึงนักวิชาการด้านต่างๆ จากภายนอกงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคาร และการจัดแสดประมาณ   7 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการบริจาคทั้งสิ้น
             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานดำเนินเปิดพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2545
             การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์มีีพื้นที่ภายในอาคาร 253 ตารางเมตร ได้เริ่มโครงการด้วยการรวบรวมสิ่งของวัตถุที่มีอยู่ในวัดเชิงท่าโดยได้ี่มาจาก 2 แหล่ง คือ  
  1. เป็นสมบัติของวัดเชิงท่าเช่น พระพุทธรูป   พระคัมภีร์ ตู้พระธรรม ภาพพระบฎ
  2. เป็นสมบัติส่วนตัวของพระครูโสภณธรรมรัตได้สะสมไว้จากการที่มีผู้นำมาถวายโดยเฉพาะ 'เครื่องถ้วย'                         

 • การจัดแสดงได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาให้สอดคล้องกับโบราณวัตถุของวัดเชิงท่า
  มีดังนี้
  1. ประวัติวัดเชิงท่า จัดแสดงโดยใช้ภาพถ่ายสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในวัด รวมทั้งรูปภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า
  2. จัดแสดงเรื่องพระสงฆ์ ด้วยการนำเสนอชีวประวัติพระครูโสภณธรรมรัต ผู้เป็นพระสงฆ์ที่ได้อุทิศตนต่อพระพุทธศาสนามาตลอดชีวิต และอีกมุมหนึ่งของพื้นที่ส่วนนี้ ได้แสดงเครื่องถ้วยล้ำค่าที่พระครูโสภณธรรมรัตได้สะสมไว้
  3. จัดแสดงเรื่องพระพุทธธรรม ด้วยการนำพระคัมภีร์ พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม   รวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ ของพระคัมภีร์เช่น 'ผ้าห่อคัมภีร์'   ซึ่งเป็นผ้าโบราณนำมาจัดแสดง
  4. จัดแสดงเรื่องพระพุทธเจ้า ด้วยการนำพระพุทธรูป   ภาพพระบฎชาดกเรื่องพระเวสสันดร อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของวัดเชิงท่า   รวมทั้งนำพระพุทธรูปและพระพิมพ์ของสะสมของพระครูโสภณธรรรัตนำมาจัดแสดง   โดยกำหนดให้พื้นที่ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์เป็นที่จัดแสดง
  5. จัดแสดงเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต •             พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์
  วัดเชิงท่า เป็นสถานที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าชมได้้ความรู้ พร้อมกับชื่นชมงานศิลปกรรมที่งดงามในเรื่องพระพุทธศาสนาและประวัติวัดเชิงท่า
 •             เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-16.30  น.  ไม่เก็บค่าเข้าชม  โทร. 036-618388