321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์

 • พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์

 •           พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ที่วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง   จ.ลพบุรี ก่อตั้งโดยหลวงพ่อฟัก เจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารไม้สัก 3 ชั้น
                                   ชั้นที่หนึ่ง เป็นโบราณวัตถุ   มีอายุและสมัยต่างกันจำพวกไหโบราณ ชามสังคโลก ถ้วยเบญจรงค์ งาช้างต่างๆ   ต้นไม้ประดับเป็นหิน พลอยสี แผ่นฝาผนังไม้สักแกะสลักความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปกรรม   จิตรกรรม หัตถกรรม เป็นต้น
                                   ชั้นที่สอง เป็นนิทรรศการเรื่องพระเครื่อง   ของใช้ของพระสงฆ์โดยเฉพาะ ตาลปัตร พัดยศ 18 อัน มีความสวยงามโดดเด่น   มีพระพุทธรูปหลากหลาย มีพุทธศิลป์ที่มาจากพม่า 3 องค์ เหมาะสำหรับผู้ศึกษาพุทธศิลป์   และพระพุทธของแต่ละสมัย
                                   ชั้นที่สาม เป็นที่รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ในอิริยาบถต่างๆ กว่า   100 รูป
                                  ในเดือนสามมีงานวัดเขาวงพระจันทร์ พุทธศาสนิกชนจะมานมัสการรอยพระพุทธบาทและมีเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 3,790 ขั้น ใช้เวลาเดินขึ้นบนยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง
                                   การเดินทางมีรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่ง สายลพบุรี-โคกสำโรง และรถตู้บ้านหมี่-กรุงเทพ ผ่านทางหน้าวัด ต้องเหมารถรับจ้าง(มอเตอร์ไซต์) จากปากทางเข้าวัดไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

  เบอร์โทร.036-650188