321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์วัดไลย์

 • พิพิธภัณฑ์วัดไลย์
 •           พิพิธภัณฑ์วัดไลย์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  

 •          พิพิธภัณฑ์วัดไลย์ เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้เป็นจำนวนมากโดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าแก่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ี้ได้นำมาถวายวัด ซึ่งได้มาจากมรดกตกทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ และภายในพิพิธภัณฑ์ีมีการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นที่วัดไลย์

            พิพิธภัณฑ์ี้วัดไลย์ริเริ่มโดยพระครูสุพุทธิสุนทร (หลวงพ่อเล็ก) เจ้าอาวาสวัดไลย์ในปี พ.ศ.  2472-2487 เป็นผู้รวบรวมสิ่งของจัดแสดงและโบราณวัตถุต่างๆ  โดยจัดแสดงไว้ที่หอประชุมสงฆ์ของวัดไลย์ก่อน จากนั้นพระครูสถิตปัญญาภิสันท์เจ้าอาวาสวัดไลย์  พ.ศ. 2521-2530 จึงเริ่มสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ี้ขึ้นมาและนำสิ่งของเข้ามาจัดแสดง   ต่อมาพระครูวิลาศพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดไลย์องค์ปัจจุบันจึงได้ร่วมกับนายพิชัย   วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  พระนครศรีอยุธยา ทำการปรับปรุงการจัดแสดงโบราณวัตถุและสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ประกอบคำอธิบายอย่างเป็นรูปแบบ

           ชั้นล่าง ได้จัดแสดงสิ่งของไว้ภายในตู้ต่างๆ มีตราประทับสำคัญ, สังข์ประกอบพิธี, ต้นไม้ทอง,  ตู้เงินเหรียญโบราณต่างๆ พดด้วง, เครื่องเงินมีทั้งกล้องสูบยา  กล้องสูบฝิ่น กล่องทำจากเงิน, ตะเกียงโบราณ, โต๊ะเครื่องเรือนฝังมุกชุดใหญ่,  ที่ฝาผนังมีภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสมาที่วัดไลย์  เป็นภาพชาวบ้านที่มารับเสด็จ และภาพสะพานไม้ไผ่หน้าวัดด้านที่ติดกับแม่น้ำบางขาม

           กลางห้องมีตู้แสดงเครื่องปั้นดินเผายุคต่างๆ  ตุ๊กตาเสียกบาลยุคอยุธยา เครื่องเคลือบจากเตาเผาเชียงใหม่ จานเชิงเขียนสี, ตู้พระจุไลหรือแผ่นปิดศรีษะทองคำของพระพุทธรูปพระศรีอารยเมตไตร, ตู้กระเบื้องเขียนสีเบญจรงค์, ตู้จัดแสดงเครื่องกระเบื้องลายครามและตุ๊กตากระเบื้องมีหนวดจริงๆ และตู้เครื่องเขินลงรักปิดทอง    ไฟแช็คยุคพระเจ้าเห

           ชั้นบน จัดแสดงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา่ มีตู้พระธรรมลายรดน้ำ,  คัมภีร์สมุดข่อย, พระพุทธรูปโบราณทั้งโลหะและเป็นหินแกะสลัก, เครื่องทองเหลืองเช่น ขันสาครทำน้ำมนต์ใบใหญ่,  เครื่องดนตรีไทยของวัดไลย์ที่ริเริ่มจากพระครูสุพุทธิสุนทร (หลวงพ่อเล็ก), ชุดเชี่ยนหมาก ตะบันหมากทองเหลือง และมีรูปปั้นพระอินทร์ที่มขนาดเท่ากับตัวคน

           วัดไลย์มีทั้งโบราณสถาน  โบราณวัตถุ และพระศรีอาริยเมตไตร ภายในวัดมีประติมากรรมปูนปั้นเก่าแก่ครั้งสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

            การเดินทาง มีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ลพบุรี  - สิงห์บุรี) แล้วเลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3028 ตรงสี่แยกไฟแดง(กม.ที่18)  เข้าไปอีกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และมีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย คือสายลพบุรี-ท่าโขลง สายโคกสำโรง-บ้านหมี่ และสายสิงห์บุรี-บ้านหมี่

 • เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 036-489105