321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ

พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ


พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ อยู่ที่บ้านป่าหวาย ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี ในพื้นที่ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์

 •         การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองทัพบกเริ่มแรกได้จัดตั้งกองพันทหารพลร่มขึ้นเป็นครั้งแรกที่  บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ.2497 และได้มีวิัวัํฒนาการมาเป็นหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในปัจจุบัน ทั้งนี้หน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่งของกองทัพบกไทยมาทุกยุคทุกสมัย ในปี พ.ศ.2537 พลเอกวิมล วงศ์วานิช  ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทหารรบพิเศษ จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษขึ้น  ตั้งอยู่ที่ค่ายวชิราลงกรณ์ ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 28 ล้านบาท แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2538 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  »» เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ทางทหาร และวีรกรรมของทหารรบพิเศษที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของชาติ
  »» เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติทหารรบพิเศษให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างของความเสียสละต่อไป

          การจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ประกอบด้วย


 • ห้องโถง  จัดแสดงภาพเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาภารกิจต่างๆ   ของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปัจจุบัน และประติมากรรมช้างสามเศียร   "เทพเจ้าเอราวัณ" ภายในเศียรช้างบรรจุวัตถุมงคลรุ่นอนุรักษ์ชาติ ดินจาก 24   สมรภูมิการรบของไทยและประดิษฐานพระบรมรูป 9 มหาราชของชาติไทย  ห้องแสดงที่ 1 จัดแสดงถึงการพัฒนาหน่วยรบพิเศษ   จัดแสดงแผนผังที่ตั้งหน่วยรบพิเศษ   แสดงภาพในอดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ของหน่วยรบพิเศษ เครื่องหมายยศทหารบก   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดต่างๆ เป็นต้น  ห้องแสดงที่ 2
  เป็นห้องจัดแสดงที่เกี่ยวกับการฝึก-การศึกษาของหน่วยรบพิเศษ โดยการจำลองหลักสูตรต่างๆ   ที่ทหารรบพิเศษจะต้องเข้ารับการฝีกศึกษา ในโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ(รร.สพศ.ศสพ.)   เช่นจำลองสถานที่ฝึกศึกษาหลักสูตรทางอากาศ แสดงอุปกรณ์การฝึก   จำลองการฝึกหลักสูตรจู่โจมภาคที่ตั้ง, ภาคป่า, ภาคทะเล,การข้ามเครื่องกีดขวาง   และการไต่หน้าผาจำลอง เป็นต้น  ห้องแสดงที่ 3
  เป็นห้องจัดแสดงการปฏิบัติการรบในยุทธการต่างๆ โดยแบ่งยุคการจัดแสดงเป็น 4 ยุคได้แก่   ยุคโบราณ, ยุคก่อนเสียงปืนแตก, ยุคต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์เช่น ยุทธการช่องช้าง ยุทธการเขาค้อ ฯลฯ, ยุคหลังปี พ.ศ.2525 เป็นการปฏิบัติการป้องกันประเทศ  ห้องแสดงที่ 4 เป็นห้องจัดแสดงกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยรบพิเศษประกอบด้วย   แสดงกิจกรรมสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรบพิเศษ รวมทั้งโครงการพระราชดำริที่หน่วยรบพิเศษมีส่วนร่วม ประวัติเมืองลพบุรี ตลอดจนกิจกรรมที่หน่วยรบพิเศษได้มีส่วนร่วมดำเนินการมาในอดีตถึงปัจจุบัน  ห้องปฏิบัติการใต้น้ำ
  จัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์ให้เห็น ถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษใต้น้ำ
  ห้องปฏิบัติการใต้ดิน
  จำลองภาพเหตุการณ์และแผนการทำลายล้างในรูปแบบการปฏิบัติการใต้ดิน  เพื่อให้กำลังพลได้ตระหนักถึงอันตรายที่ซ่อนเร้นแฝงตัวในรูปแบบต่างๆ  ห้องปฏิบัติการรบในป่า
  จัดแสดงจำลองภาพเหตุการณ์การรบจริงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ เช่นกับระเบิด   ระเบิดแสวงเครื่อง หลุมขวาก และแสดงให้เห็นถึงการตระเวนและความเป็นอยู่ในป่า   เพื่อเป็นข้อเตือนใจและระลึกถึงกำลังพลในอดีต ที่มีทั้งการสูญเสียและได้รับชัยชนะ

การเข้าชมเปิดในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น. (การเยี่ยมชมเป็นคณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า) โทร.036-612395 อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่  30 บาท เด็ก  10 บาท ชาวต่างประเทศ  50 บาท