321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่

 • พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ 

  พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่อยู่ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่   ค่ายพหลโยธิน หมู่ที่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง   จ.ลพบุรี

 •           พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.   2523 สมัยพลตรีอัมพร สมบูรณ์ยิ่ง เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ สำหรับรวบรวมอาวุธทหารปืนใหญ่ทุกชนิดทุกประเภทที่ปลดประจำการแล้ว รวมทั้งได้จำลองปืนใหญ่โบราณเกือบทุกชนิดที่ตั้งแสดงอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย 
            การตั้งแสดงอาวุธในพิพิธภัณฑ์ ได้จัดพื้นที่ตั้งแสดงเป็น 5 ส่วนดังนี้
 • ด้านทิศเหนือของอาคาร ตั้งแสดงปืนใหญ่๋โบราณที่่ปลดประจำการแล้ว เช่น ปืนใหญ่ภูเขา และปืนใหญ่ลากเทียมด้วยม้า ฯลฯ
 • พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่เป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีของอาวุธทหารปืนใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของกองทัพบก และยังได้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาวุธทหารปืนใหญ่
            นอกจากนี้ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังมีสถานที่ตั้งแสดงอาวุธกลางแจ้งเป็นอาวุธหลังจากปลดประจำการแล้วจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2550 เรียกว่า"พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง"

  1. ด้านทิศตะวันออกของอาคาร ตั้งแสดงปืนใหญ่จำลอง(ขนาดเล็ก) จำนวน 41 กระบอก ซึ่งต้นแบบจริงตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม ทุกกระบอกได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 3) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2368


  2. ด้านทิศเหนือของอาคาร ตั้งแสดงปืนใหญ่๋โบราณที่่ปลดประจำการแล้ว เช่น ปืนใหญ่ภูเขา และปืนใหญ่ลากเทียมด้วยม้า ฯลฯ
  3. ด้านทิศใต้ของอาคาร ตั้งแสดงปืนกลที่ใช้ในเหล่าทหารปืนใหญ่ ซึ่งปลดประจำการแล้วและรางเหล็กพร้อมรถค้ำถ่อที่พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเคยใช้งานมาแล้ว
  4. ส่วนกลางของอาคาร ตั้งแสดงปืนใหญ่จำลองสมัยโบราณประเภทคานดีดคานงัด จนถึงปืนใหญ่จำลองสมัยปัจจุบัน โดยพลตรีไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดหา รวบรวม และส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ เมื่อปีพ.ศ. 2540
  5. ด้านทิศตะวันตกของอาคาร ตั้งแสดงปืนพระมหาฤกษ์และปืนมหาไชย ซึ่งเป็นปืนใหญ่โบราณที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1)

  »» ปืนพระมหาฤกษ์ มีลวดลายคร่ำเงิน ใช้ยิงเป็นสัญญาณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการยกทัพและพระราชพิธีต่างๆ »»ปืนพระมหาไชย มีลวดลายคร่ำทอง ใช้ยิงเป็นสัญญาณต้อนรับในยามที่กองทัพมีชัยชนะจากการทำศึกสงครามกลับมา