321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 • พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

 • พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนมีดังนี้
            » ห้องพิบูลสงครามอนุสรณ์ อยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารกองวิทยาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นสถานที่รวบรวมชีวประวัติและผลงาน, สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว, ภาพที่ระลึกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ฯลฯ                      

  สิ่งของต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามและคณะทายาท มีดังนี้
            1. รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด รุ่นธันเดอร์เบิร์ด ปี 1960 (ตรงกับ พ.ศ. 2503) จากประเทศแคนาดา
            2. วิทยุ ยี่ห้อ SIEMENS และโทรทัศน์ ยี่ห้อ RCA วิกเตอร์ เป็นวิทยุและโทรทัศน์เครื่องแรกของประเทศไทย
            3. ปืนพกขนาด .38 นิ้ว ใช้เป็นอาวุธประจำตัว
            4. ที่นอนยาง วิทยุทรานซิสเตอร์ และพระพุทธสิหิงค์
            5. โต๊ะและเก้าอี้ทำงานส่วนตัว
            6. ปากกาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ใช้เซ็นบันทึกสั่งการหรือคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการปกครอง
            7. ตู้เครื่องแต่งกายทหารราชองครักษ์, เสื้อครุยปริญญาต่างๆ, สายยงยศ, ของที่ระลึก ฯลฯ
            8. เครื่องอัฐบริขารเมื่อครั้งไปบวชที่ประเทศอินเดีย
            9. บอร์ดแสดงภาพครอบครัว
            10. บอร์ดแสดงภาพกรอุปสมบท
            11. บอร์ดแสดงภาพการถึงแก่อสัญกรรม
            12. ตู้ชุดแก้วคริสตัสสีแดงจากประเทศออสเตเรีย
            13. บอร์ดของที่ระลึก
            14. บอร์ดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น ฯลฯ
            15. บอร์ดแสดงภาพอนุสาวรีย์ที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เ็้ป็นผู้ริเริ่มก่อสร้่าง เช่น อนุสาวรีย์สมเด็จพะนเรศวรมหาราช และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฯลฯ

 •           »» ตึกพิบูลสงคราม
  (ตึกรับรองบนเขาหนองหว้า) ตั้งอยู่ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2496 เสร็จเรียบร้อยปีพ.ศ. 2497 ในสมัยของพลตรี เฉลิม พงศ์สวัสดิ์ เป็นเจ้ากรมการทหารปืนใหญ่ ฯพณฯ จอมพลป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ัพักรับรองบุคคลสำคัญของชาติ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและท่านผู้มีเกียรติื่อื่นๆ

            ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังได้รับความรู้และทักษะการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานตลอดจนได้รับทราบเกียรติคุณของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อย่างมากมาย
 • เบอร์โทร 036-486395 กรุณาทำหนังสือราชการแจ้งล่วงหน้า (ไม่เก็บค่าเข้าชม)