321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่

 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่
 •           พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตั้งอยู่ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน หมู่ที่่ 7 ต.เขาพระงาม อ.เมือง   จ.ลพบุรี
 •           ศูนย์การทหารปืนใหญ่ในอดีตเป็นหน่วยทหารที่พัฒนาจากสนามยิงปืนโคกกระเทียมเป็นกรมจเรทหารปืนใหญ่   เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2460 และวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2495 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   พระราชทานนามว่า "ค่ายพหลโยธิน" เพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีของพลเอกพหลพยุหเสนา(พจน์ พหลโยธิน)   ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นเชษฐบุรุษของทหารปืนใหญ่ประเทศไทย ในวันที่ 16   กุมภาพันธ์ 2497 ได้พัฒนาจากกรมจเรทหารปืนใหญ่เป็น "ศูนย์การทหารปืนใหญ่"


   
 •           ศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการทหาร   การปกครองอื่นๆ อีกมากมาย ต่อมาได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารตั้งแต่พ.ศ.2501 คือ   พิพิธภัณฑ์ทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่   ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองวิทยาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในตึกกองบัญชาการบนเขาน้ำโจน (ตึกชาโต้)  เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสมีลักษณะคล้ายป้อมปราการที่แข็งแกร่ง  กำแพงตึกหนา แบ่งห้องเป็นสัดส่วน รูปทรงที่ดูหนักแน่น  และการใช้วัสดุก่อสร้างธรรมชาติเช่น ก้อนหินก้อนใหญ่มาก่อผนัง ทำให้อาคารนี้มีลักษณะเด่นที่แปลกไม่เหมือนใคร และด้วยรูปลักษณ์ดังกล่าวที่ทำให้เหมือนปราสาทฝรั่งโบราณจึงเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าตึกชาโต้ หรือตึกปราสาท ตึกนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2487 สมัยที่พล.ต.อุทัย วงศ์วีรเดช ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกปืนใหญ่กรมเสนาธิการทหารบก โคกกระเทียม ลพบุรี ตามความดำริของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก วัตถุประสงค์ของท่านในการก่อสร้างอาคารนี้คือเพื่อใช้เป็นที่ตรวจการณ์ สำหรับสอนผู้ตรวจการณ์หน้าให้กับหลักสูตรต่างๆ ที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็นตึกรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและแขกผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ ดังนั้นอาคารจึงประดับสัญลักษณ์ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม คือรูปไก่และคฑาไขว้ ภายในอาคารชั้นล่างประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องยุทธการ  ส่วนชั้นบนเป็นห้องทำงานของ จอมพล  ป. พิบูลสงคราม ห้องเรียน ห้องบรรยาย และห้องพักผ่อน รวมทั้งมีหลุมหลบภัยใต้ดินที่มีอุโมงค์สำหรับหลบหนีไปยังเชิงเขาน้ำโจนได้
            นอกจากนี้ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังมีพิพิธภัณฑ์อื่นๆ อีกซึ่งได้แก่
            พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารปืนใหญ่, พิพิธภัณฑ์ ฯพณฯ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา,     พิพิธภัณฑ์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม, พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ และมีสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหลายแห่ง ฯลฯ
 •           เบอร์โทร 036-486395 กรุณาทำหนังสือราชการแจ้งล่วงหน้า (ไม่เก็บค่าเข้าชม)