321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดท่าแค

  • วัดท่าแค
  •      วัดท่าแค ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแค หมู่ที่ 5   ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
         วัดท่าแคสร้างขึ้นตั้งแต่   พ.ศ. 2357 ภายในวัดมีอาคารสำคัญทางสถาปัตยกรรมคือ "หอพระไตรปิฎก" หอพระไตรปิฎกนั้นเป็นที่เก็บพระธรรม   และโดยปกติจะสร้างบนเสาสูง ตั้งอยู่ในสระน้ำเพื่อให้ปลอดภัยจากปลวก แมลง   รวมทั้งป้องกันไฟไหม้ด้วย สำหรับหอไตรวัดท่าแคมีลักษณะแตกต่างจากหอไตรที่วัดอื่น   คือ แทนที่จะสร้างเป็นแบบจารีตนิยม ( คือ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย   )แต่กับสร้างเป็นเรือนไม้ ตั้งอยู่บนเสาสูงเป็นจตุรมุข   มีหลังคาลดชั้น ทรงจตุรมุขเช่นกัน และที่จุดเชื่อมตรงกึ่งกลางของหลังคา ทำหลังคาเป็นรูปครอบกรวย เทินไว้ข้างบนคล้ายแบบหลังคาทรงปราสาท   ตกแต่งหลังคาและซุ้มระเบียงด้วยแผ่นไม้ไผ้ แกะสลักแบบตะวันตก   ฝาผนังเป็นฝาไม้พับได้แบบจีนเรียกว่า "ฝาเฟี้ยม" แกะสลักลวดลายแบบจีน บางส่วนติดกระจกสี ภายในห้องเป็นตู้เก็บพระไตรปิฎก กล่าวได้ว่า   เป็นแนวความคิดสร้างอย่างแท้จริงของช่าง ในการก่อสร้างหอไตรหลังนี้   ได้มีการผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบไทย ผสมผสานกับแนวตะวันตก และแบบจีน คือ
  •                                      
  • แบบไทย คือ สร้างหอไตรที่เป็นเรือนไม้ตั้งอยู่บนเสาสูง ทรงจตุรมุขยอดปราสาท
  • แบบตะวันตก คือ   เรือนไม้ตกแต่งลวดลายแบบขนมปังขิง
  • แบบจีน คือ มีฝาเฟี้ยมและลวดลายแบบจีน สันนิษฐานว่า หอพระไตรปิฎกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460
หอไตร

    บริเวณโดยรอบๆ วัดมีชุมชนตั้งอยู่เป็นชุมชนที่เรียกตัวเองว่า "ลาวหลุมข้าว" ประวัติการตั้งชุมชนโดยมีผู้ค้นคว้าไว้ว่า "ได้อพยพหนีสงครามจากเวียงจันทร์ มาอยู่ที่วัดสนามจีน (สนามจีนหรือสนามไชย)   ซึ่งใกล้แม่น้ำลพบุรี คนลาวไม่คุ้นกับการข้ามเรือจึงย้ายมาอยู่ที่โคกลาว   (ใกล้ห้วยขี้หรือห้วยมูล) ต่อมาเกิดน้ำท่วม จึงอพยพมาอยู่ที่ท่าแค ซึ่งเป็นที่ราบสูง   บางคนจึงเรียก "โคกท่าแคหรือโคกแม่หม้ายเศรษฐี" "