321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดตองปุ

  • วัดตองปุ

 

อุโบสถ วิหาร

 
     วัดตองปุ ตั้งอยู่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญวัดหนึ่งในอดีตเคยเป็นที่ชุมนุมของกองทัพไทย   ในวัดตองปุนี้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถ วิหาร   หอไตร คลัง และหอระฆัง ล้วนเป็นสถาปัตยกรรม ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ภายในพระอุโบสถและพระวิหารมีจิตกรรม   ฝาผนังเขียนรอบทั้งสี่ด้าน ล้วนเป็นภาพที่หาดูได้ยาก   นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ ลักษณะคล้ายกับเจดีย์หลวงพ่อแสง วัดมณีชลขัณฑ์   แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสัดส่วนงดงาม เหมาะเจาะยิ่งนัก