321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดพระบาทน้ำพุ

  • วัดพระบาทน้ำพุ

         วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่บ้านเชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3   ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื้นที่ของวัดเป็นเนินเขา   มีภูเขาล้อมรอบมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม   วัดพระบาทน้ำพุมีน้ำพุและมีรอยพระพุทธบาทภายในวัด จึงได้มีชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระบาทน้ำพุ" หรือ "วัดพระ พุทธบาทประทานพร" ภายในวัดมีพระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร   พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้บนภูเขามีถ้ำ ซึ่งภายในมีหลวงพ่อดำ   ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และมีพระโพธิสัตว์ 9 องค์ บนยอดภูเขามีหลวงพ่อขาว   สร้างโดยพระอุทัย อโนโม เมื่อ พ.ศ. 2523   และรอยพระพุทธบาทมีลักษณะลึกลงไปในหินได้สร้างมณฑปครอบไว้แล้ว