321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดกวิศราราม

  • วัดกวิศราราม
  •      วัดกวิศราราม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ถนนเทพราชา ตำบลท่าหิน   อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี    
         วัดนี้เดิมชื่อ วัดขวิด สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยา   และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์   ประวัติเดิมมีความเป็นมา ว่าปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นั้นเกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการเมือง ขณะที่พระนารายณ์ทรงพระประชวรหนัก บรรดาข้าราชบริพารผู้จงรักภักดี   ขออุปสมบทอุทิศถวายในพระองค์ท่าน   สมเด็จพระนารายณ์ก็ทรงอนุญาตพระราชทานผ้าไตรจีวรอัฏฐบริขาร พร้อมและได้อุปสมบทแก่ข้าราชบริพารนั้นในพระราชวัง   ได้ทรงถวายพระราชฐานพระองค์หนึ่งให้เป็นเขตวิสุงคามสีมาเพื่อทำการอุปสมบท   หลังจากการบวชข้าราชบริพารแล้วก็ไม่ได้มีการไถ่ถอนเขตวิสุงคามสีมา   เลยกลายเป็นว่ามีวัดอยู่ในวัง   และได้ล่วงเลยมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงดำริว่าวัดจะอยู่ในพระราชฐานนั้นมิสมควร   จึงทรงไถ่ถอนเขตวิสุงคามสีมาออกจาพระราชวัง   และทรงเห็นว่าวัดขวิดอยู่ใกล้กับพระราชวัง จึงทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นแทน
หอระฆัง เจดีย์
     วัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระอุโบสถมีรูปทรงงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา   เครื่องบนเป็นหลังคาหน้าจั่ว มีปีกนกโดยรอบสองชั้น   มีมุขประเจิดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยาก   หน้าต่างเป็นแบบเจาะ บานประตูเป็นภาพแกะไม้พระนารายณ์ ทรงครุฑ   มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก 
     ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชพระอุโบสถของวัดแห่งนี้ใช้เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ   ปัจจุบันวัดกวิศรารามจัดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี   มีห้องสมุดพุทธวรญาณและพิพิธภัณฑ์พระพุทธวรญาณ ให้ประชาชนชมและศึกษาค้นคว้าได้