321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดไลย์

 • วัดไลย์
 •   
 • วัดไลย์ ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลท่าโขลง บ้านท้ายไลย์ หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอ   ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีี

 •      วัดไลย์สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1800 ที่วัดมีรูปหล่อ " พระศรีอาริย์ " พระศรีอาริย์ประดิษฐานอยู่ในมณฑป ประชาชนเคารพนับถือกันมาก   สถาปัตยกรรมที่เด่นวัดไลย์คือ วิหาร มีขนาด 26.50 x 10.20   เมตรที่ผนังมีหน้าต่างเจาะช่อง

       - ผนังด้านทิศตะวันออกของวิหาร จะมีภาพปูนปั้น   เรื่องทศชาติมีลวดลายปูนปั้นประดับ
       - ผนังด้านทิศตะวันตก มีภาพปูนปั้น เรื่องปฐมสมโพธิ

       ภายในของวิหาร ซึ่งมี 9 ห้อง 2 ห้องแรกทางทิศตะวันออกจะถูกแบ่งด้วยผนัง ซึ่งมีลวด   ลายปูนปั้น ลวดลายปูนปั้นทั้งหมดนี้ น.ณ ปากน้ำ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะแบบอู่ทอง   มีดอกไม้และ ใบไม้คล้ายกับลายสมัยสุโขทัย   สำหรับพระประธานในวิหารหลังนี้เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย   มีซุ้มเรือนแก้วเช่นเดียวกับพระพุทธชินราช แต่มีความอ่อนช้อยกว่า พระประธานเป็น   พระพุทธรูปสมัยลพบุรีตอนปลายหรือสมัยอู่ทอง
        ด้านหลังของพระวิหารจะมีเจดีย์ทรงลังกา   2 องค์ ถัดจากเจดีย์นี้เป็นวิหารพระศรีอาริย์ ติดกำแพงแก้วด้านนอกทางทิศเหนือมีมณฑป   ยอดปรางค์เป็นมณฑปสี่เหลี่ยมผนังหนา   ภายในมีเนื้อที่ว่างสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ต่อมาวิหารถูกไฟไหม้   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดให้ทำการบูรณะขึ้นใหม่   วัดไลย์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1900     
       ปัจจุบันภายในวัดพระศรีอาริย์จัดให้มีวิหารเล็กเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์   และห้องสมุดประชาชน