321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สวนสัตว์ลพบุรี (สวนสัตว์สระแก้ว)

 • สวนสัตว์ลพบุรี (สวนสัตว์สระแก้ว)

 •                   

 • สวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี

  • สวนสัตว์สระแก้ว หรือ สวนสัตว์ลพบุร ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ทหารบก   หรืออยู่ห่างจากวงเวียนสระแก้วไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร
             สวนสัตว์แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 สมัย จอมพล   ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี   เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากของไทย ได้พยายามปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกประมาณ 80 ไร่ ให้เป็นสวนสัตว์   และเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งที่ 2 ของประเทศไทยรองลงมาจากสวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน)   และได้นำสัตว์ที่จับได้จากป่าธรรมชาติ   ประชาชนนำมาบริจาคและบางส่วนได้นำมาจากสวนสัตว์ดุสิต เช่น กวางดาว เป็นต้น   ท่านได้มุ่งพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองสำคัญ โดยได้ก่อสร้างสิ่งต่างๆ   ไว้มากมายรวมทั้งสวนสัตว์แห่งนี้ด้วย ต่อมาเมื่อสิ้นยุคสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม   สวนสัตว์จึงถูกทิ้งและร้างไปในที่สุดเหลือเพียงร่องรอยซากกรงสัตว์เก่าๆ   ให้เห็นเท่านั้น      
             สาเหตุที่สวนสัตว์แห่งนี้ ได้ชื่อว่าสวนสัตว์สระแก้ว   ก็เพราะบริเวณทำเลที่ตั้งสวนสัตว์ เดิมเป็นโบราณสถานสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่   ตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองลพบุรีชั้นนอกสุดด้านทิศตะวันออก   สระน้ำนี้อาจขุดขึ้นครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ. 2199-2231)   จากโคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ์มหาราช ประพันธ์โดยกวีเอกยุคนั้นคือ พระศรีมโหสถ   ได้ระบุนามสถานที่นี้ไว้ว่า 

                    

          มีสินธุสายสีตซึ้ง    ชลใส
เดิมแต่เศขรใน ซอกชั้น
พุพวยหลั่งลงไหล เซงซ่าน
วางท่อทางด้นดั้น สู่ท้องวังเวียน ฯ
          ขึ้นเขาในเงื่อมแง่ เศขร
พุ่งผุดโชนเซาะซอน คล่าวแคล้ว
ออกมุขแห่งไกรสร สีหราช
ลงสระอัญจลแก้ว ซ่านซ้องชลถวาย ฯ   

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 พลตรีเอนก บุนยถี ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ   ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน   ดำเนินการปรับปรุงบูรณะสวนสัตว์แห่งนี้ขึ้นใหม่ ให้เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ   และเป็นแหล่งสำหรับศึกษาหาความรู้ ในเรื่องสัตว์และพืชต่างๆ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี   
                 
          พ.ศ. 2530 สวนสัตว์สระแก้ว มีลิงอุรังอุตัง 2 ตัว ชื่อลิงจอยและลิงแอน อายุ 2 ปี   เป็นตัวเมียทั้งคู่   สวนสัตว์เลี้ยงลิงคู่นี้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วจึงได้วางแผนในการหาคู่ให้ลิงเพราะกลัวลิงจะขาดคู่   โดยให้มีลิงตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 1 ตัวจึงจะสมบรูณ์   สวนสัตว์ลพบุรีติดต่อกับพ่อค้าสัตว์ป่า แต่คราวนี้มีผู้เสนอขอแลกลิงตัวผู้ฟรีๆ   ที่มีอายุไล่เรี่ยกันสวนสัตว์ตกลง   เพราะลิงอุรังอุตังโตขึ้นจะได้มีคู่และมีความสุขปกติทั่วๆ ไป   และเป็นที่มาของลิงอุรังอุตังชื่อ "ไมค" โดยแลกเอาลิงจอยไปแล้ว   ลิงไมค์เข้ามาอยู่ในสวนสัตว์สระแก้วแทน   ส่วนชื่อลิงไมค์พ่อค้าสัตว์ป่าเป็นคนตั้งให้มาก่อนแล้ว   ต่อมาเจ้าไมค์กับลิงแอนก็เป็นเพื่อนกัน   ภายหลังลิงแอนเกิดอุบัติเหตุตายไปเหลือแต่เจ้าไมค์
          วันที่ 5-7 เมษายน   พ.ศ. 2539 เป็นวันจัดงานแต่ง, วันที่ 6 เมษยาน 2539 เป็นวันสุกดิบ, วันที่ 7 เมษายน   2539 คือวันแต่งงานลิง "วิวาห์วานร"    ลิงไมค์เข้าสู่พิธีวิวาห์กับลิงซูซู(ซูซูมาจากไต้หวัน   เมื่อปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2540) ได้จัดพิธีแต่งงานให้อย่างใหญ่โต   เป็นข่าวใหญ่ตามสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ   มีรายการเจาะใจเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์จัดงานแต่งให้ เจ้าไมค์มีลูกกับซูซู   เป็นเพศผู้ชื่อเล่นว่า จ้อย ชื่อจริงว่า มนต์สิทธิ์ ต่อมาเจ้าไมค์ได้ลิงมะลิ   ซึ่งเป็นลิงอุรังอุตังที่คนสงขลามอบให้เป็นเมียอีกตัวหนึ่ง   เจ้าไมค์ก็มีลูกกับมะลิอีกตัวหนึ่งชื่อ ลำใย
          วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.   2545 เวลา 18.30 น. ลิงไมค์ตายอย่างสงบ เป็นโรคปอดอักเสบ และระบบหายใจล้มเหลว   จากคำแถลงของคณะสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สวนสัตว์ลพบุรีได้ทำการสร้างสุสานลิงไมค์มีรูปปั้นขนาดใหญ่อยู่หน้าสวนสัตว์   เพื่อเป็นการรำลึกลิงไมค์ผู้ยิ่งใหญ่   บริเวณสุสานลิงไมค์จัดเป็นสวนหย่อมมีต้นลั่นทมคู่ ซ้าย ขาว   พร้อมมีหุ่นรูปปั้นเจ้าเสือ(สุนัข)   เพื่อนซี้เจ้าไมค์ที่ตายไปก่อนคอยเฝ้าสุสาน
          ลิงไมค์เป็นลิงแสนรู้ใจดี   ขี้เล่น เป็นขวัญใจชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยว   ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยี่ยมเจ้าไมค์ไม่ขาดสาย   ทำให้สวนสัตว์สระแก้วมีรายได้มากขึ้นเป็นประวัติการณ์   สร้างชื่อเสียงให้แก่สวนสัตว์และจังหวัดลพบุรีให้คนทั่วไปได้รู้จักโด่งดังไปทั่วประเทศ  

          ปีพ.ศ. 2539 ทางคณะกรรมการสวนสัตว์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สวนสัตว์ลพบุรี" เพราะเนื่องจากสาเหตุที่อำเภอสระแก้วได้แยกตัวเป็นจังหวัด   มีประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าสวนสัตว์สระแก้วอยู่จังหวัดสระแก้ว   ทางคณะกรรมการสวนสัตว์จึงได้เปลี่ยนชื่อ โดยการบริหารงานของ "หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ" 

          สวนสัตว์สระแก้วหรือสวนสัตว์ลพบุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00   น. ค่าเข้าชม เด็กเล็กคนละ 10 บาท และเด็กโต, บุคคลทั่วไป 20   บาท วันเสาร์และวันอาทิตย์มีการแสดงต่างๆ มากมายเช่น การแสดงของลิง(บูปู้,   นาตาลี และแซม ในเรื่องธิดาวานร), งู, และการแสดงทางวัฒนธรรม(ลิเก)   ภายในสวนสัตว์มีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น มีสัตว์ต่างๆ มากมาย มีสนามเด็กเล่น   ศาลาเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ   มีสระน้ำสำหรับผู้ประสงค์จะ ลอยเรือเล่น นับเป็นสวนสัตว์ในต่างจังหวัดที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกๆ   ด้าน เหมาะแก่การพาบุตรหลานไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง   สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 036-413551