321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เขาวงพระจันทร์

  • เขาวงพระจันทร์
  •   

  • เขาวงพระจันทร์   ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

  •      บริเวณเชิงเขาวงพระจันทร์จะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์   ถ้าต้องการจะขึ้นไปยอดเขา จะต้องเดินขึ้นไปทางบันไดสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้น   ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร   ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร   ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง   สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งเป็นที่ลาด   บางแห่งเป็นที่ชัน ตลอดทางจะเห็นชะง่อนหินซ้อนกันไปตลอด   ก่อนที่จะ ขึ้นบันได ไปยอดเขาบริเวณเชิงเขาจะผ่าน ศาลเจ้าแม่ดอกรัก   และศาลเจ้าแม่ชีสัพยัง ตั้งอยู่ สำหรับศาลเจ้าแม่ชีสัพ ยังมีประวัติเล่าลือกันว่า เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวลพบุรีมาก   และมีตำนานเรื่อง "แม่ชีสัพยัง" เล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน   การเดินขึ้นไปตามบันได แต่ละช่วง จะมีศาลาต่างๆ ไว้ให้พักเหนื่อย   มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บางช่วง   ก่อนถึงยอดเขา จะมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่องค์หนึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.   2507 เมื่อปีนขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์ ก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา   บางครั้งมีเมฆหนาๆ ลอยอยู่ใกล้ๆ ต่ำๆ บนยอดเขา เป็นความงดงามอีกแห่งหนึ่ง   บนยอดเขาแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ
ชั้นล่างสุด เป็นราวระฆังแขวนเรียงรายอยู่ ถัดไปจะเป็นศาล มีพระพุทธรูป 2 องค์ คือ   พระสังกัจจายน์ และรูปปั้นหลวงพ่อโอภาส
ชั้นที่ 2 มีรูปพระธรณีบีบมวยผม   และพระพุทธรูปปางประทานพร
ชั้นที่ 3 เป็นชั้นสูงสุด   ทางขาวมือมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทางซ้ายมือเป็นศาลเจ้าแบบเก๋งจีน   ภายมีในเทวรูปตั้งอยู่หลายองค์   ถัดไปมีเสาสูงลึกเขาไปเล็กน้อยทางขาวมือเป็นศาลเจ้าแบบจีนมีเทวรูปประดิษฐานอยู่มากมาย
›› ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของรอยพระพุทธบาทจำลอง จะมีถ้ำเล็กๆ   ถ้ำหนึ่งเรียกว่า "ถ้ำท้าวกกขนาก" ภายในถ้ำเปิดออก เป็นหน้าผาสูงลิ่ว   ข้างในถ้ำมีรูปปั้นผู้หญิงคนหนึ่ง
›› ทางด้านทิศใต้ของเขาวงพระจันทร์ จะมียอดเขาอีกยอดหนึ่งอยู่ติดๆ   กันมีบันไดและทางลาดถึงกันและเป็นช่องเขาเรียกว่า "เขาช่องกระจก" ระหว่างเขาสองลูกจะมีลานกว้างๆ   ให้เฮลิคอปเตอร์มาลงเพื่อส่งสิ่งของและสัมภาระได้