321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อ่างซับเหล็ก

  • อ่างซับเหล็ก
  •      อ่างซับเหล็กหรือห้วยซับเหล็ก เป็นอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณมีลักษณะเป็นทะเลสาปในวงล้อมของขุนเขา   อยู่ในเขต ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด   ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 16   กิโลเมตร

         กล่าวกันว่าสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์   พระองค์โปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสและช่างชาวอิตาเลี่ยนเป็นผู้วางท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กนำมาใช้ในเขตพระราชฐาน
         อ่างซับเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ   1,760 ไร่เมื่อปี พ.ศ.2497 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี   ได้สั่งให้สร้างเขื่อนดินกั้นน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร ต่อมาในปี   พ.ศ.2520 จังหวัดลพบุรีได้ปรับปรุงอ่างซับเหล็กให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   โดยทำถนนรอบอ่างเก็บน้ำปลูกต้นไม้ สร้างศาลาพักร้อน ฯลฯ 
         ณ   ที่แห่งนี้ทัศนียภาพที่สวยงาม มีอากาศ บริสุทธิ์ มีความสงบร่มเย็น   มีขุนเขาที่เต็มไปด้วยตำนานที่เล่าขานกันมาช้านาน   และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตกลางแจ้งและต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง