321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อุทยานเขาพุคา

  • อุทยานเขาพุคา

  • ศูนย์การบินทหารบก   ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร

     เขาพุคา
เป็นเทือกเขาที่อยู่ในเขตศูนย์การบินทหารบก   ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จังหวัดลพบุรี   กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี   สถานที่แห่งนี้มีความร่มรื่นและทิวทัศน์ที่สวยงาม   ต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณในฤดูที่ต้นไม้ออกดอกจะแลเห็นสีสันต่างๆ   มากมาย บนสันเขาจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 สมัย คือสมัยเชียงแสน สมัยสุโขทัย   และสมัยอู่ทอง   และบนยอดเขาสร้างเจดีย์พระบรมธาตุไว้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน             
     นอกจากนั้นยังมีลานพุทธอุทยานสำหรับนั่งวิปัสนาสนทนาธรรม   หรือสัมผัสกับความเงียบสงบของธรรมชาติ มีศาลาแปดเหลี่ยมไว้สำหรับนั่งพักชมวิว   และบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของสโมสรป้องกันฐานบินไว้บริการอาหาร   เครื่องดื่มแก่ผู้มาท่องเที่ยวพักผ่อน ณ ที่แห่งนี้   และได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาอีกด้วย   
     นอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงที่แห่งนี้ ได้ขุดพบสุสานโครงกระดูกมนุษย์อายุประมาณสมัย   2,700 ปี เป็นจำนวนมาก จึงพอสรุปได้ว่าในอดีตได้มีมนุษย์มาอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งนี้