321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

กิจกรรมท่องเที่ยวเมืองทหาร

 • กิจกรรมท่องเที่ยวเมืองทหาร
 •      "ลพบุรี" ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองทหาร" เพราะมีหน่วยงานทหารตั้งเรียงรายในพื้นที่จำนวนมาก   และหน่วยงานทหารบางแห่งก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา อาทิเช่น   พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษป่าหวาย ซึ่งตัวอาคารจัดแสดงพัฒนาการการจัดหน่วยรบพิเศษ   ยุทธวิธีการฝึกของหน่วยรบพิเศษ และตัวอย่างของการปฏิบัติการรบในยุทธการต่างๆ   ตลอดจนเหรียญตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ของหน่วยรบพิเศษในระดับชั้นต่างๆ   การจัดแสดงนั้นแบ่งเป็นห้องๆ   แต่ละห้องมีวิธีการนำเสนอให้เข้าใจง่ายด้วยการจำลองสภาพการรบจากพื้นที่จริง   ประกอบแสงเสียงพร้อมเทปการบรรยายดึงดูดความสนใจได้อย่างดี 
       ปัจจุบันหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี มีกิจกรรมท่องเที่ยวในเขตทหาร   เช่นสาธิตการดำรงชีพในป่า การแสดงการไต่เขา เป็นต้น
       ผู้สนใจร่วมกิจกรรม และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ติดต่อประสานงานได้ที่   ศูนย์รบพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โทร.(036)612395
       สำหรับสถานที่เที่ยวแห่งที่สองที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบูลสงคราม   ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 เปิดแสดงพร้อมกับการเปิดอนุสาวรีย์จอมพล ป.   พิบูลสงคราม   โดยมุ่งแสดงประวัติชีวิตของท่านผู้นำผ่านข้าวของเครื่องใช้ประจำตัวของท่านโดยจัดแสดง   ณ ห้อง "พิบูลสงครามอนุสรณ์" ในศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
       นอกจากพิพิธภัณฑ์จอมพล ป. พิบุลสงครามแล้ว   ภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่ยังมีอาคารสถานที่เที่ยวอีกหลายแห่ง ได้แก่ ตึกชาโต้   หรือตึกบัญชาการบนเขาน้ำโจน สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2487 โดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม   ตึกเหล่านี้เคยใช้เป็นที่วางแผนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพ.ศ.2475-2514   ตึกชาโต้ได้รับการบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2528   ปัจจุบันใช้เป็นเรือนรับรองบุคคลสำคัญของศูนย์การทหารปืนใหญ่
       ตึกหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคล้ายปราสาทของฝรั่งเศสทำด้วยหินอ่อน   ภายในตึกมีอุโมงค์ใต้ดิน ส่วนตึกพิบูลสงคราม ตั้งอยู่บนเขาหนองหว้า   สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2468 ใช้เป็นที่พำนักของท่านจอมพลในศูนย์การทหารปืนใหญ่ 
       ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์   และตึกทั้งสองสามารถติดต่อได้ที่แผนกกิจการพลเรือนกองยุทธการ   และการข่าวศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทร.(036)486444 หรือแผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์   กองวิทยาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ โทร.(036)486433-4 ต่อ 9056 และ 9058.