321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

น้ำตกสวนมะเดื่อ

 • น้ำตกสวนมะเดื่อ
 •   
 • »»»»»»»»  หมู่บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี (อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ 23 กิโลเมตร   ใช้เส้นทางผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอวังม่วง)
 •      น้ำตกสวนมะเดื่อมีต้นน้ำมาจากน้ำตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ใต้หิน ทำให้น้ำใสสะอาด   และเป็นส่วนหนึ่งของลำห้วยสวนมะเดื่อ   ลำห้วยยังเป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอีกด้วย   เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผุดตามธรรมชาติ น้ำตกบางชั้นเป็นน้ำร้อนผุดตามธรรมชาติ   ในบริเวณน้ำตกประกอบด้วยชั้นน้ำตกที่สวยงามจำนวนมากกว่า 12 ชั้น ในแต่ละชั้นยังมีสิ่งแปลกมหัศจรรย์ให้ท้าพิสูจน์เช่น   เพิงถ้ำใต้น้ำตก(เฉพาะบางชั้น) น้ำตกแต่ละชั้นมีชื่อเรียกดังนี้
 •      ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2543   ประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือกันอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ   ตลอดบริเวณน้ำตกระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่เพิ่งปรากฏสู่สายตาประชาชน   เป็นน้ำตกที่ได้รับการจัดลำดับอยู่ในลำดับน้ำตกชั้นแนวหน้าของประเทศไทย   ปัจจุบันจึงจัดบริเวณน้ำตกเป็น "อุทยานการศึกษาธรรมชาติห้วยขุนราม (HUAI KHUN RAM NATIONAL EDUCATIONAL   PARK)" บริเวณอุทยานฯ   มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ป่าไผ่นานาชนิด ต้นไม้เก่าแก่เช่นตะเคียนยักษ์ และที่สำคัญคือ "ต้นมะเดื่ออุทุมพร" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อน้ำตก   น้ำตกสวนมะเดื่อมีน้ำไหลตลอดปี

  »»»»»
    การเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางเดียวกันกับทางไปพิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว   จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางเดียวกันที่จะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ คือ ลพบุรี -   โคกตูม - พัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข 3017) - อำเภอวังม่วง (สระบุรี ทางหลวงหมายเลข   3223) - เลี้ยวซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 2089 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2282   ผ่าน ทางหลวงหมายเลข 2338 และ 2273   จะมองเห็นทางเข้าน้ำตกอยู่ทางด้านขวามือ

  »»»»»  จากสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 2   เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3224 เลี้ยวซ้ายไปอำเภอวังม่วง ด้วยทางหลวงหมายเลข   2089 แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 2282 ผ่านทางหลวงหมายเลข 2338 และ 2273   จะมองเห็นทางเข้าน้ำตก อยู่ทางด้านขวามือ
น้ำตกชั้นที่ 1-4
ชั้นน้ำตกพิมพ์ขาล
เป็นน้ำตกจำนวนลายๆ ชั้นไหลต่อเนื่องกันอย่างสวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 5
ชั้นน้ำตกคลังชั้นผา
บริเวณโดยรอบเป็นหน้าผาสูงชันอย่างสวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 6
น้ำตกเฉลยวรรณ
ใต้น้ำตกมีถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงาม   ดุจถ้ำเพชรที่เกิดจากธรรมชาติ
น้ำตกชั้นที่ 7
ชั้นน้ำตกหญิงดี
ใต้น้ำตกมีถ้ำพิศดารที่ยาวและบริเวณน้ำตกมีต้นไม้ธรรมชาติที่สวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 8
ชั้นน้ำตกบูรณพงษ์
มีบริเวณน้ำผุดน้ำเย็น   และร้อนผุดขึ้นจากใต้ดินอย่างพิศดาร
น้ำตกชั้นที่ 9
ชั้นน้ำตกรื่นอุดม
บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ธรรมชาติ ต้นไม้สมุนไพร   และน้ำตกไหลสวยงาม
น้ำตกชั้นที่ 10
ชั้นน้ำตกแก้วศรีจันทร์
มีความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ธรรมชาติ   ต้นไม้อายุกว่า 100 ปีจำนวนมาก   พบต้นไม้ดึกดำบรรพ์หลายต้น(ซึ่งยังหาชื่อเรียกไม่ได้)
น้ำตกชั้นที่ 11
ชั้นน้ำตกสง่าทอง
เป็นชั้นน้ำตกกว้างใหญ่ น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา   อย่างสวยงามสุดที่จะบรรยาย
น้ำตกชั้นที่ 12
ชั้นน้ำตกวังขุนราม
เป็นชั้นน้ำตกที่สวยงามสุดยอดของน้ำตกสวนมะเดื่อ   (ปี 2000) เชิญทุกท่านตามไปดู