321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เขาสมโภชน์

  • เขาสมโภชน์
     เขาสมโภชน์หรือเขานางนอน ที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่า   การทอดตัวของเทือกเขามีลักษณะคล้ายผู้หญิงนอน ตั้งอยู่ในเขต ต.ซับตะเคียน   ต.หนองยายโต๊ะ ต.บัวชุม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   พื้นที่ป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 8,440 ไร่   เป็นเทือกเขาหินปูนสองลูกทอดตัวต่อเนื่องกันไปตามทิศตะวันออกของ อ.ชัยบาดาล
      บนเทือกเขาเป็นที่ตั้งของวัดสมโภชน์ส่วนที่เชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดสำหรับปฏิบัติธรรม   ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยถ้ำต่าง ๆที่สวยงามอยู่มากกว่า 19 ถ้ำ เช่น ถ้ำใหม่   ถ้ำเจดีย์ ถ้ำเพชร ถ้ำรำวง ถ้ำสิงโต ถ้ำบ่อน้ำทิพย์ ฯลฯ
      ภายในบริเวณเทือกเขาและภายในถ้ำหลายแห่ง จากการสำรวจของสำนักโบราณคดี จ.ลพบุรี   ตรวจพบขวานหิน มนุษย์โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000 ปี เป็นจำนวนมาก   และยังพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำริด โลหะ
     เขาสมโภชน์เป็นเทือกเขาใหญ่ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด   มีแหล่งน้ำซับกระจายทั้งภายในเขตและโดยรอบมีน้ำไหลตลอดปี   เป็นแหล่งให้ชาวบ้านได้ดื่มกินและใช้สอยตลอด   นับว่าที่แห่งนี้เป็นป่าซับน้ำและป่าต้นน้ำ   ที่มีความสำคัญต่อพื้นที่และผู้คนที่นี่อย่างมาก และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย   และแหล่งหากินของสัตว์ป่านานาชนิด มีหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้   ทำหน้าที่ปกป้องพิทักษ์สัตว์ป่า เรียกว่า   สำนักงานห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ตั้งอยู่ด้วย
     รัศมีโดยรอบของเทือกเขายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมาก   ห่างจากเทือกเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร   จะเป็น ที่ตั้งของเมืองโบราณซับจำปา ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-16   และในพื้นที่ตอนเหนือห่างออกไปประมาณ 25 กิโลเมตร   ก็คือ เมืองโบราณศรีเทพ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของชาติ