321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

 • แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว
 •    
            

 • »»»
  แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว   อยู่หมู่บ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 •      อยู่ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 45   กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 30 กิโลเมตร   ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอน ลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นเชิงภูเขา   มีลำห้วยสวนมะเดื่อเป็นทางน้ำธรรมชาติที่สำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
       ชุมชนบ้านโป่งมะนาวร่วมกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการขุดค้นตั้งแต่   พ.ศ. 2543-2545   แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและสุสานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ติดต่อกัน   2 ช่วง                                                               1. ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยแรกของบ้านโป่งมะนาว อายุราว   2,500-3,500 ปีมาแล้ว พบหลักฐาน ได้แก่ โครงกระดูก ขวานหินขัด   เครื่องประดับลักษณะแผ่นกลมแบนเจาะรูตรงกลางทำจากกระดองเต่า   ลูกปัดและกำไลข้อมือทำจากหินอ่อนสีขาว   และลูกปัดและกำไลข้อมือทำจากเปลือกหอยทะเล
       2. ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุดท้ายของบ้านโป่งมะนาว อายุราว   2,000-2,500 ปีมาแล้ว   พบหลักฐานโบราณวัตถุและร่องรอยทางโบราณคดีที่บ้านโป่งมะนาว ได้แก่   โครงกระดูกคนจำนวนมาก มีสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับฝังร่วมอยู่ด้วย ได้แก่   ภาชนะดินเผา กำไลและแหวนสำริด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดหินกึ่งอัญมณี เช่น   หินโมราและหินโมกุล ลูกปัดแก้ว แม่พิมพ์ทำด้วยดินเผาใช้สำหรับหล่อหัวลูกศรโลหะ   แวดินเผาสำหรับใช้ปั่นเส้นด้าย ลูกกระสุนดินเผา เป็นต้น             
       ปัจจุบันได้ปรับปรุงหลุมที่ขุด   และทำการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์โบราณและรวบรวมวัตถุโบราณนานาประเภท   มาจัดแสดงไว้ที่วัดโป่งมะนาวโดยให้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดประจำหมู่บ้าน ใช้ชื่อ "พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว" แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันและมีวิทยากรท้องถิ่นนำชม   ในปัจจุบันมียุวมัคคุเทศก์แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว   เป็นลูกหลานคนในพื้นที่ทั้งหมดนำชม โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
 • (...การขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวยังไม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์...)