321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เมืองดงมะรุม

  • เมืองดงมะรุม
  •   

  • »»»
    เมืองดงมะรุม อยู่ที่บ้านดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง   จังหวัดลพบุรี
  •      เมืองดงมะรุมเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำ คันดินรอบลอบ   มีอายุเก่าแก่อย่างน้อยตั้งแต่ราว พุทธศตวรรษที่ 12   และยังคงสภาพแวดล้อมโบราณสถานที่ดีอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพโบราณสถาน   เมืองดงมะรุมที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีอย่างน้อย 2 สมัย   คือ
  •      ในปัจจุบันเมืองดงมะรุมแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพดี คือ มีคูเมืองและมีคันดินล้อมรอบสูง   รวมทั้งได้มีการขุดค้น   ดำเนินการศึกษาเมืองดงมะรุมจนเป็นแหล่งการศึกษา
         หลักฐานวัฒนธรรมของชาติ   และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

     1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์  พบหลักฐานขวานหินขัดชนิดต่างๆ เช่น ขวานแบบมีบ่าและแบบไม่มีบ่า   อายุประมาณ 3,000 ปี
     2. สมัยประวัติศาสตร์ยุคที่ 1   (สมัยทวารดี) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 14   พบหลักฐานเป็นจำนวนมาก คือ
     »»   หลักฐานที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ได้แก่   พระพิมพ์รูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธินาคปรก
     »»   หลักฐานเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ ได้แก่  แท่นหินบด เศษภาชนะดินเผา เช่น หม้อ ชาม คนโท กาน้ำ ลูกกระสุนดินเผา แวดินเผา  เครื่องประดับ เช่น ลูกปัดหิน ลูกปัดแก้ว กำไลโลหะ  ผนึกตราดินเผาเป็นรูปที่ไม่ชัดพบที่เมืองดงมะรุม 1 ชิ้น ปัจจุบันเป็นสมบัติของ   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี และจารึกบนแท่นหิน
     »»   หลักฐานโลหกรรม ได้พบขี้แร่เหล็ก (Slag) จำนวนหนึ่ง ผู้ที่อาศัยที่เมืองดงมะรุมคงจะ   มีกิจกรรมของโลหกรรมในอดีต