321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประตูเมือง

  • ประตูเมือง

         เป็นประตูเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   เท่าที่เหลือปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 2 แห่ง คือ ประตูชัย และประตูเพนียด


     ประตูชัย

     
     ตั้งอยู่ทางมุมกำแพงพระนารายณ์ราชนิเวศด้านตะวันออกเฉียงใต้อยู่สุดถนนสรศักดิ์   มีลักษณะเป็นประตูเมืองที่ใหญ่โตสูงเด่น ก่ออิฐถือปูน ช่องประตูเป็นลักษณะโค้งแหลม   ประตูนี้ติดกับกำแพงเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงดินคู่กับพระราชวังด้านทิศใต้

     ประตูเพนียด

     
     อยู่ในบริเวณค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลลพบุรี   ซากประตูที่เหลือมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ ในบริเวณนี้มีร่องรอยเพนียดคล้องช้าง   เป็นเนินดินปรากฏอยู่ เพนียดคล้องช้างนี้ได้ใช้จับช้างมาหลายยุคหลายสมัย   โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้โปรดฯ   ให้มีการจับช้างให้ราชฑูตฝรั่งเทศซึ่งเข้ามาเจริญพระราชไมตรีชม ณ ที่เพนียดนี้