321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วงเวียนสระแก้ว

  • วงเวียนสระแก้ว (วงเวียนศรีสุริโยทัย)

  •      วงเวียนสระแก้ว ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช   กลางวงเวียนศรีสุริโยทัยหรือวงเวียนสระแก้ว เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ขุดเมื่อปี พ.ศ.   2481-2482 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม   เป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ของเมืองใหม่และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   และสร้างประติมากรรม ลักษณะคล้ายทหารปืนใหญ่ ในท่าเตรียมพร้อมอยู่บนแท่งสูงกลางสระ
         ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นสร้างสิ่งก็สร้างคล้ายรูปพานและรูปคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน   มีสะพานเชื่อมจากขอบสระไปยังพานทั้ง 4 ทิศ ขอบพานมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆ   เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ในสระมีพญานาคให้น้ำ 4 ตัว   มีรูปปั้น คชสีห์หมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้งสี่ทิศรวม 8 ตัว   รูปปั้นคชสีห์มีเจตนาปั้นให้มีกล้ามเนื้อเพื่อให้เกิดความรู้สึกแข็งแรงบึกบึน   ขอบสระสร้างเป็นที่นั่งพักผ่อนโดยรอบ
         มีบุคคลร่วมสมัยของการก่อสร้างวงเวียนสุริโยทัยเช่น นายกมล เกตุ   อดีตหัวหน้าหน่วยศิลปากรลพบุรี ระบุว่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายพาน และแท่งเทียนนั้นแท้จริงแล้ว ผู้สร้างต้องการสร้างเป็นฐานสำหรับเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของจอมพล   ป. พิบูลสงคราม ซึ่งจอมพล ป. ไม่เห็นด้วย จึงมีลักษณะเป็นแท่งเทียนดังกล่าว   ปัจจุบันมีการประดิษฐ์รูปเปลวไฟวางบนแท่งเทียนซึ่งเทศบาลลพบุรีทำมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2539