321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายบุญยืน ผ่องแผ้ว

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายบุญยืน ผ่องแผ้ว


 • bundit5502


        • นายบุญยืน ผ่องแผ้ว
        • ปริญญาวิทยาศาสตร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี 2555

        • เกิด 26 พฤศจิกายน 2492
         สถานที่เกิด -
         บิดา นายพุฒ ผ่องแผ้ว
         มารดา นางยิ้ม ผ่องแผ้ว

        • การศึกษา
         1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         2. สำเร็จการศึกษา วิชาการแพทย์แผนไทย สาขาประเภทเภสัชกรรมและเวชกรรมไทย จากวัดชีป่าสิตาราม จังหวัดลพบุรี

         ประวัติการทำงาน
         เปิด"คลินิกหนองบงการแพทย์แผนไทย" บ้านหนองบง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

         ด้านสาธารณประโยชน์
         จัดทำหลักสูตรสอนการแพทย์แผนไทย เช่น หลักสูตรเหยียบเหล็กแดง(ย่ำขาง), หลักสูตรการสอนตอกเส้นแบบล้านนา, หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ, หลักสูตร
         สมุนไพรและวิธีปรุงยาสมุนไพรตามหลักเภสัชกรรมแผนไทย, หลักสูตรการอบรมวิชาการเภสัชกรรมและเวชกรรมไทย

        • ผลงานดีเด่น
         ได้รับการยกย่องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์ชาวบ้าน ด้านสมุนไพรของจังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี