321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายจำเริญ คนชาน

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายจำเริญ คนชาน


 • bundit5501


       • นายจำเริญ คนชาน
        ปริญญาครุศาสตร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปี 2555
       •  
       • เกิด 2 มกราคม 2500
        สถานที่เกิด -
        บิดา นายสาลี่ คนชาน
        มารดา นางปลิว คนชาน
        ภรรยา นางอุษา คนชาน

       • การศึกษา
        จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

        ประวัติการทำงาน
        ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

        ด้านสาธารณประโยชน์
        1. ก่อตั้งชมรมจักรยานสิงห์บุรี ปี 2539
        2. เป็นผู้ฝึกสอน กีฬาจักรยานเสือภูเขาให้กับยุวชนและเยาวชน

       • ผลงานดีเด่น
        1. นักกีฬาการวิ่งระยะสั้นและระยะไกล
        2. นักกีฬาจักรยานเสือภูเขา