321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายสมศักดิ์ อุดมยมกกุล

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายสมศักดิ์ อุดมยมกกุล


 • bundit5401

      • นายสมศักดิ์ อุดมยมกกุล
      • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิตติมศักดิ์
       สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปี 2554

      • เกิด 17 พฤษภาคม 2501
       สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 21/462 ซ.รามคำแหง 142 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
       บิดา นายประสพ อุดมยมกกูล
       มารดา นางปราณี อุดมยมกกูล

      • การศึกษา
       1. จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพันธะศึกษา
       2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เกริกวิทยาลัย จังหวัดสมุทรปราการ

       ประวัติการทำงาน
       พ.ศ. 2533 พนักงานขาย บริษัทอินซ์เคปมาร์เก็ตติ้ง
       พ.ศ. 2538 บริษัท คิวเซ็น(ประเทศไทย)จำกัด

      • ด้านสาธารณประโยชน์
       1. การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
       2. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
       3. การบรรเทาสาธารณภัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการและองค์กรต่างๆ