321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล (หลวงเตี่ย)

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล (หลวงเตี่ย)

 • bundit5001

         • พระอธิการศุภรัตน์ ฐิตธมฺมปาโล (หลวงเตี่ย)
          ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน ปี 2550

         • ชื่อเดิม นายศุภรัตน์ ไลศักดิ์ทิพากรณ์
          เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2484
          สถานที่เกิด เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
          บิดา นายง้วง แซ่เอี๊ย
          มารดา นางอิม แซ่ตั้ง
          ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบุดดา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

         • การศึกษา
          ได้ศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม โดยได้ศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้
          ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนกงลิบหยกฮั้ว อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
          ประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วนพคุณ เทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
          มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชลเอม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
          มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

         • ศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน
          พ.ศ. 2546 สอบได้นักธรรมตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดสิงห์บุรี

         • การบวช
          พ.ศ. 2533 พระอธิการศุภรัตน์(หลวงเตี่ย)ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2533 วัดพิกุลทอง ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
          หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร(พระราชสิงหคณาจารย์) เป็นพระอุปัชฌาย์
          พระธรรมธรปาน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
          พระครูปลัดบรรเจิด เป็นพระอนุสาวนาจารย์
          พ.ศ. 2533-2535 พรรษาที่ 1-3 จำพรรษาที่วัดกลางชูศรีเจริญสุข ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และออกธุดงค์
          พ.ศ. 2536 พรรษาที่ 4 จำพรรษาที่วัดแจ้งพรหมนคร ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
          พ.ศ. 2537 พรรษาที่ 5 จำพรรษาที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่บุดดา ถาวโร ปัจจุบันเป็นวัดบุดดา ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

         • ประวัติการทำงาน
          - ประกอบอาชีพค้าขาย "ห้างศุภรัตน์" และรับเหมาก่อสร้างในตลาดสิงห์บุรีและจังหวัดภูเก็ต
          หน้าที่ด้านพระพุทธศาสนา ตำแหน่งการปกครอง
          พ.ศ. 2547-2549 เริ่มการก่อตั้ง "วัดบุดดา" และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบุดดา (วัดบุดดา ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี)
          พ.ศ. 2548 เริ่มงานการศึกษาของวัด ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี, นักธรรมชั้นโท, นักธรรมชั้นเอก, และธรรมศึกษาตรี
          พ.ศ. 2549 ขยายการศึกษาของวัด ตั้งแต่นักธรรมชั้นตรี, นักธรรมชั้นโท, นักธรรมชั้นเอก, ธรรมศึกษาตรี, และธรรมศึกษาเอก