321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

  bundit3602

 • พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

 • ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ประจำปี 2536

 • ชื่อเดิม จรัญ จรรยารักษ์
  เกิด 15 สิงหาคม 2471
  สถานที่เกิด ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
  บิดา นายแพ จรรยารักษ์
  มารดา นางเจิม (สุขประเสริฐ)จรรยารักษ์
  ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160

 • ประวัติการศึกษา

  ได้ศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม โดยได้ศึกษาจากสถาบันต่างๆ ดังนี้
       1. โรงเรียนประชาบาลวัดศรัทธาภิรมณ์
       2. โรงเรียนสิงห์วิทยายน
       3. โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี
       4. โรงเรียนศิริสุทโธ
       5. โรงเรียนสุวิทดารามาศ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2487

 • ศึกษาพระธรรมวินัย และศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน
       พ.ศ. 2491 ศึกษาพระธรรมวินัย ณ สำนักพรหมบุรี
       พ.ศ. 2492 สอบนักธรรมโท วัดแจ้งพรหมนคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
       พ.ศ. 2493 ศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน กับพระครูนิวาสธรรมขันธ์(หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพธิ์ อ.หนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์
       พ.ศ. 2494 ศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน กับหลวงพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร(เส็ง ปุสโส) วัดเขาสวนกวาง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
       พ.ศ. 2495 ศึกษาทำเครื่องรางของขลัง น้ำมันมนต์ กับหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.พระนครศรีอยุธยา และพระครูวินิจสุตคุณ(หลวงพ่อสนั่น) วัดเสาธงทอง จ.อ่างทอง และหลวงพ่อจาด วัดบ้างสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
       พ.ศ. 2496 ศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน กับพระภาวนาโกศลเถร(สด จนฺทสโร) ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
       พ.ศ. 2497 ศึกษาปฏิบัติพระกรรมฐาน กับเจ้าคุณอาจารย์พระราชสิทธิมุนี(โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
       พ.ศ. 2498 ศึกษาพระอภิธรรม กับอาจารย์เตชิน(ชาวพม่า) วัดระฆังโฆสิตราราม กรุงเทพฯ ศึกษาการพยากรณ์ จากสมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ กรุงเทพฯ ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับ พ.อ.ชม สุคันธรัต

 • การบวช
       15 กรกฎาคม 2491 อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด ณ อุโบสถ วัดพรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี พระครูพรหมจริยคุณ วัดแจ้งพรหมนคร จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดกิมเฮง วัดพุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการช่อ วัดพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 • สมณศักดิ์
       พ.ศ. 2501 ได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ฐานานุกรมของ พระสุนทรธรรมประพุทธ(หล้า สีลวํโส) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
       พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ที่ "พระครูภาวนาวิสุทธิ์"
       พ.ศ. 2516 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
       พ.ศ. 2525 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก
       พ.ศ. 2531 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระภาวนาวิสุทธิคุณ"
       พ.ศ. 2535 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชสุทธิญาณมงคล ศรีพหลนราทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
       พ.ศ. 2544 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพสิงหบุราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล วิมลธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"
       พ.ศ. 2547 เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมสิงหบุราจารย์ ภาวนาปฏิภาณโกศล โสภณธรรมานุสิฐ พิพัฒน์กิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"

 • ประวัติการทำงาน
  หน้าที่ด้านพระพุทธศาสนา ตำแหน่งการปกครอง
       พ.ศ. 2500 รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
       พ.ศ. 2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดอัมพวัน
       พ.ศ. 2517 รักษาการตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
       พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
       พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
       พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
       พ.ศ. 2542 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
       พ.ศ. 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี

 • ด้านสังคมสงเคราะห์(การศึกษา)
       1. สร้างโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
       2. สร้างโรงเรียนบ้านหนองลี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
       3. สร้างโรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
       4. จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา โดยสมทบทุนให้ทั้งแผนกสามัญศึกษา และแผนกบาลี ให้โรงเรียนและวัดต่างๆ
       5. แจกทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน ให้กับโรงเรียนต่างๆ

 • ด้านสาธารณประโยชน์
       1. เปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับฆราวาส วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี มีผู้เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนาจนถึงปัจจุบัน
       2. สร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด รวมทั้งย้งสร้างศาลาริมทางหน้าวัดอัมพวัน
       3. สร้างอาคาร "พระราชสุทธิญาณมงคล" (ตึกผู้ป่วยกนอก สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี)
       4. สร้างป้อมยาม ที่พักตำรวจสายตรวจที่ 5 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
       5. สร้างประปาแท็งก์น้ำเสาเดี่ยว ให้วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       6. สร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี
       7. สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น
       8. สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
       9. สร้างห้องสมุด ให้กับสวนสัตว์สระแก้ว จ.ลพบุรี
       10. สร้างศาลาการเปรียญ วัดไร่พุฒ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
       11. จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวัน สำหรับผู้ต้องหาของศาล จังหวัดสิงห์บุรี
       12. สร้างตู้ยามตำรวจ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 จังหวัดขอนแก่น
       13. การเขียนหนังสือธรรมะ เช่น แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, บทสวดมนต์, กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ, พุทโธโลยี, ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ฯลฯ

 • ผลงานดีเด่น
       พ.ศ. 2513 ได้รับพัดพัฒนาวัดดีเด่น จากสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
       พ.ศ. 2526 ได้รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น สาขาสังคมสงเคราะห์
       พ.ศ. 2528 รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้านส่งเสริมชักชวนประชาชนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
       พ.ศ. 2529 ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณนักพัฒนาดีเด่น แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
       พ.ศ. 2533 ได้รับพระราชทานรางวัลโล่ดีเด่นและประกาศเกียรติคุณดีเด่นทางวัฒนธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับเกียรติบัตร ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะผู้มีอุปการะคุณต่อห้องสมุด โดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
       พ.ศ. 2537 รับพระราชทานรางวัล มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ กระทรวงศึกษาธิการ สาขาพระสงฆ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับพระราชทานโล่รางวัล มหิดลวรานุสรณ์ ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
       พ.ศ. 2540 รับถวายโล่เกียรติยศ ด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
       พ.ศ. 2541 รับโล่เกียรติยศ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่เกียรติคุณ ผู้เผยแผ่วิปัสสนาดีเด่น รับโล่เกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการประถมศึกษา
       พ.ศ. 2542 ได้รับเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านงบประมาณ(การศึกษา) จากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี