321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร

 • บัณฑิตกิตติมศักดิ์ : นายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร

  นายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร


  bundit3601

 • ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ประจำปี 2536

 • เกิด 21 กรกฎาคม 2473
  สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 15 ตำบลบางหว้า อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี (เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน)
  บิดา นายเส้น (แซ่เจี่ย)
  มารดา นางทองหล่อ (แซ่อึ้ง) ศิริพานิชกร
  ภรรยา นางรำพึง จิโรจน์วงศ์
  บุตร-ธิดา 4 คน
       รวงรัตน์ ศิริพานิชกร
       กนกรัตน์ ศิริพานิชกร
       ว่าที่ร้อยโทจตุรงค์ ศิริพานิชกร
       นายเจิมศักดิ์ ศิริพานิชกร

 • ประวัติการศึกษา
       เริ่มการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดนิมมานรดี (บางแค) การศึกษาได้หยุดลงในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อจากนั้นได้ศึกษาต่อในโรงเรียนจีน
  เฉียงหัว ย่านตลาดหัวรอและเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปประมาณ 8 ปี

 • ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2496 เริ่มรับเหมาก่อสร้าง
  พ.ศ. 2499 เปิดร้านนภาภรณ์ จำหน่ายสรรพสินค้า
  พ.ศ. 2501 ได้เปลี่ยนแปลงมาจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือก่อสร้าง เริ่มธุรกิจค้าไม้แปรรูป
  พ.ศ. 2511 ก่อตั้งกิจการโรงโม่หินชื่อ บริษัทอุตสาหกรรมหินลพบุรี จำกัด
  พ.ศ. 2518 ขยายกิจการโรงค้าไม้ประตูชัยโดยจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน จำกัด ลพบุรีค้าวัสดุก่อสร้าง
  พ.ศ. 2521 ก่อสร้างโรงภาพยนต์ลพบุรีเธียเตอร์

 • ด้านสาธารณประโยชน์
  1. งานโรตารี่ลพบุรีและโรตารี่สากล
  2. งานส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน
  3. กิจกรรมลูกเสือ
  4. ด้านศาสนา มีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา
  5. งานที่เกี่ยวข้องกับทางส่วนราชการและองค์กรต่างๆ