321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

 • นักการเมืองจังหวัดลพบุรี
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

  sskeit54

  นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

 • ส.ส. ลพบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย
  อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล เทศบาลตำบล ตำบล

 • ประวัติ
       เกิด 23 ธันวาคม 2499

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 193/1 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 • ประวัติการศึกษา
       -

  ประสบการณ์การทำงาน
       -