321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

จำปีสิรนธร

 • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : จำปีสิรินธร

 •          

 • จำปีสิรินธร : Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin

  ชื่ออื่น จำปา จำปีสัก (ลพบุรี)

 • จำปีสิรินธรเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 20-30 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นที่ระดับอก 30-100 เซนติเมตร เปลือกลำต้นหนาและแตกเป็นร่องตามยาว กิ่งมีช่องอากาศเป็นจุดหรือขีดนนูกระจาย เนื้อไม้และกิ่งเหนียว ใบรูปรี ปลายใบมน แผ่นใบด้านบนมีขนเล็กน้อยสีเขียวอมเหลืองแผ่นใบด้านล่างสีอ่อนกว่าและมีขน ก้านใบยาวสองในสามของความยาวของก้านใบ  ดอกออกเดี่ยวที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีสีขาวนวลมีกลีบดอก 12-15 กลีบ ดอกยาว 4.5-5 เซนติเมตร 
  เมื่อเริ่มแย้มโคนกลีบดอกด้านนอกมีสีเขียวอ่อน เริ่มแย้มจะส่งกลิ่นหอมตั้งแต่พลบค่ำ ดอกบานอยู่ได้ 2 วัน เมื่อดอกใกล้โรยกลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และสีน้ำตาลเป็นผล เมื่อกลีบดอกโรยร่วงเหลือแต่ผล ช่อยาว 4-6 เซนติเมตร มีผลย่อย 
  12-25 ผล แต่ละผลเรียงติดอยู่บนแกนกลางผล ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่แล้วเป็นสีน้ำตาล แต่ละผลมี 1- 6 เมล็ด ฤดูดอกบานอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ผลแก่ช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายน 
 • พบขึ้นอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือป่าพรุน้ำจืด ภาคกลาง ที่บ้านซับจำปา ต. ซับจำปา อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย (Endemic to Thailand) จำปีสิรินธรชนิดใหม่ที่พบในปี พ.ศ. 2542