321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ปลาเนื้ออ่อน

  • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : ปลาเนื้ออ่อน

  •           ปลาเนื้ออ่อน (Butter Catfish)
     หรือเรียกชื่อพื้นบ้านว่า ปลาแดง ปลาชะโอน ปลาหน้าสั้น ปลาโอน เป็นปลาที่มีลำตัวบาง หัวแบน หน้าสั้น ครีบท้องเป็นแผงยาวตลอดลำตัว ไม่มีครีบหลัง ปากค่อนข้างกว้าง ลำตัวไม่มีเกล็ด มีหนวดสองคู่ ความยาวของลำตัวประมาณ 40-45 เซนติเมตร มีอยู่ประมาณ 2-3 พันธุ์ ซึ่งมีลักษณะต่างกันเล็กน้อย แต่นิยมเรียกชื่อรวมๆกันทุกพันธุ์ว่าปลาเนื้ออ่อน ปลาชะโอน หรือปลาแดง อาหารของปลาชนิดนี้ได้แก่ ปลา กุ้ง และตัวอ่อนของแมลงในน้ำ กรมประมงได้ทดลองผสมเทียม เป็นผลสำเร็จแต่ยังไม่เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายกันเท่าใดนัก ผู้บริโภคนิยมบริโภคปลา ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติมากกว่า 
  •           ปลาน้ำจืดที่มีชุกชุมในแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำป่าสัก เป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำมากกว่าหนองบึงทั่วไป
    ยกเว้นบึงขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็นน้ำขนาดใหญ่ ที่มีทางติดต่อกับแม่น้ำปลาเนื้ออ่อน จัดเป็นปลาที่ชาวลพบุรีรู้จักคุ้นเคยมาแต่อดีต ปัจจุบันยังคงมีอยู่ในแม่น้ำธรรมชาติบ้าง 
  •           การทำปลากรอบ ปลาแห้ง จากปลาเนื้ออ่อนเป็นอาชีพที่สำคัญของชาวลพบุรีที่อยุ่บริเวณตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี