321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หน่อไม้

  • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : หน่อไม้

  •    

  • หน่อไม้
  •           ลพบุรีเป็นเมืองที่มีภูเขามาก และส่วนใหญ่มีต้นไผ่ขึ้นมากมาย ดังนั้นชาวบ้านจึงนิยมหาหน่อไม้มาขาย หน่อไม้ลพบุรีมีราคาถูกมาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน เช่น หน่อไม้สด หน่อไม้ต้ม และหน่อไม้ดอง มีขายทั่วไปตามท้องตลาด