321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

น้อยหน่า

  • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : น้อยหน่า


  • น้อยหน่า
     
  •           เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยคนทั่วไปรู้จัก คือ "น้อยหน่าพระที่นั่งเย็น" ซึ่งปลูกแถวพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร ปัจจุบันขยายการปลูก ไปแถวหมู่บ้านน้ำจั่น อำเภอบ้านหมี่ เขาสามยอดในเขตนิคมสร้างตนเอง บ้างท้องที่ในเขตอำเภอพัฒนานิคม และจังหวัดใกล้เคียง