321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เสื่อกกท่าดินดำ

 • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : เสื่อกกท่าดินดำ

 •    

 • เสื่อกก
   บ้านท่าดินดำ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นหมู่บ้านทอเสื่อกก เพราะบริเวณหมู่บ้านมีกอกกขึ้นกระจายอยู่ริมหนองน้ำ ทำให้คนในบ้านนี้เก็บเกี่ยวเอามาต่ำสาด ขายเลี้ยงตัวมาเป็นเวลานานหลายสิบปี จนใครๆก็รู้ว่า "บ้านท่าดินดำเป็นหมู่บ้านทอเสื่อ" 
  ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนชาวอีสาน ยกครอบครัวมาจากหลายพื้นที่จนมีผู้คนมากพอที่จะตั้งตัวเป็นกลุ่มบ้าน เล่ากันว่าพวกที่มาจาก อำเภอโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้นำเอาวิชา "ต่ำสาด" หรือทอเสื่อ มากระจายให้หมู่บ้านยึดเป็นอาชีพ 
   ต้นกก เป็นพืชที่ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ มีหลายชนิดด้วยกัน กกสามเหลี่ยมหรือกกรังกา (Cyperus digitatus) หรือที่ชาวบ้านเรียกตามภาษาถิ่นว่า "ต้นฝือ" ส่วนกกกลม (Cyperus tegetiformis) ที่ชาวบ้านเก็บมาทอเสื่อ มีลำต้นกลม เราเรียก "ต้นไหล" แต่ชาวบ้านเรียกรวมๆ ว่า "ต้นฝือ" 
  งานทอเสื่อเริ่มตั้งแต่ เกี่ยวกกจากหนองน้ำมาจักเป็นเส้น แล้วนำไปตากแดดสัก 4-5 วัน จากนั้นจึงนำมาย้อมสีตามต้องการ เมื่อแห้งแล้วจึงนำมาทอได้ งานทอเสื่อหรือต่ำสาด ของคนลาวอีสาน บ้านท่าดินดำ เป็นงานที่สร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่นได้อย่างดี ทำให้พวกเขาไม่ต้องหนีความกันดาร ละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาหากินในเมืองใหญ่