321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เครื่องทองเหลือง

  • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : เครื่องทองเหลือง

  • สถานที่ผลิต
     คือ บ้านท่ากระยาง หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
    วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ดิน ทราย ขี้วัว (นำมาคั้นเอายาง) ขี้ผึ้งหรือเทียนผสมชัน ซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ และลวด

  • วิธีการทำหล่อโลหะทองเหลือง

1.   สร้างต้นแบบด้วยดินเหนียว ดินน้ำมันและถอดแบบปูนปลาสเตอร์หรือปั้นหุ่นด้วยดินผสมทราย
  • แล้วนำขี้ผึ้งหุ้ม ปั้น แกะให้เป็นรูปต่างๆ ตามต้องการ
2.   จากต้นแบบทำเป็นแม่พิมพ์ซีเมนต์โดยการแบ่งเป็นชิ้นส่วน
3.   ทำหุ่นหรือแบบโดยการนำขี้ผึ้งที่เคี่ยวจนเหลวกรอกใส่ในแม่พิมพ์ซีเมนต์แล้วเทออก จะได้ขี้ผึ้งที่มีลักษณะกลวง
4.   นำปูนปลาสเตอร์ หรือปูนปลาสเตอร์ผสมทรายกรอกใส่ด้านในของหุ่นเพื่อเป็นแกนใน
5.   นำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาติดลงบนพิมพ์ขี้ผึ้ง เพื่อให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์
6.   ใช้ดินเหนียว (ดินจอมปลวก) แกลบเผาไฟ ผสมกันแล้วนำมาร่อนจะเป็นฝุ่นผงดินเล็กๆ
7.   นำขี้วัวมาคั้นเพื่อเอาน้ำยาง (มีเชื้อหญ้าทนความร้อน) แล้วจึงนำไปผสมกับฝุ่นหรือผงดินนั้น
8.   นำดินที่ผสมกับขี้วัวมาพอกหุ่นจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเรียกว่า "ดินนวล" หรือ ดินชั้นใน (ดินอ่อน)
9.   นำดินนวลที่แห้งแล้วมาพอก (หุ้ม) ด้วยดินเหนียวผสมทรายซึ่งเรียกว่า "ดินชั้นนอก"
10.   นำหุ่นนั้นมาติดสายชนวน แล้วนำดินมาหุ้มพอกอีกครั้งหนึ่ง
11.   นำลวดมาพันเพื่อให้โครงสร้างของดินแข็งแรง (ป้องกันดินแตก) แล้วนำดินมาพอกอีกครั้งเพื่อป้องกันลวดขาดขณะเดียวกันก็ทำ " ปักจอก" (รูเท) ที่ใต้ฐานหุ่น
12.   นำหุ่นไปเผาไฟ เทขี้ผึ้งออกทางรูชนวนโดยการคว่ำหุ่นลง
13.   นำทองเหลืองที่ละลายแล้วเทลงบนหุ่นที่เผาไฟ
14.   หลังจากหุ่นเย็นตัวลงแล้วทุบดินออก จะได้หุ่นทองเหลืองตามต้องการ
15.   ตกแต่ง อุดรู ซ่อม และทำการขูดผิวให้เรียบ

 

  •           ต่อมาได้ประยุกต์ใช้ ในการทำพระพุทธรูปปรางค์ต่าง ๆ พระกาฬ นางกวัก รูปสัตว์ต่างๆ  ทั้งในลักษณะที่เหมือนจริงในอุดมคติ และส่งออกจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ